Umělá inteligence vyniká v rutinních úkolech a v analýze dat. Jako taková se skvěle hodí pro využití ve zdravotnictví.

Zdravotnictví je plné rutinních a snadno definovatelných úkolů, které často zdravotním pracovníkům zabírají spoustu času a také jsou náchylné na lidské chyby. Spolu s technologickým vývojem zároveň dochází k nárůstu dostupných dat souvisejících se zdravotní péči. Tato oblast se tak přímo nabízí pro využití umělé inteligence, která umí s těmito daty pracovat.

Zjednodušeně by se dalo říci, že čím více dat má lékař o pacientovi, tím lépe dokáže určit diagnózu. K dispozici jsou většinou nejen výsledky  aktuálních testů, ale také celá zdravotní historie daného pacienta. Ta obsahuje údaje o jednotlivých návštěvách, onemocněních v rodině, nebo dříve předepsaných lécích. Spolu s těmito individuálními daty mají v dnešní době lékaři k dispozici i data o celé populaci. Může tedy dojít k porovnání s pacienty s obdobnými příznaky. Problémem je, že lékař stěží využije a analyzuje všechna tato data. Zde se otvírá prostor pro umělou inteligenci, která v takové analýze vyniká. Nejenže dokáže analyzovat rozsáhlá data výrazně rychleji, ale zároveň dokáže odlišit důležité souvislosti od šumu a odhalit vzorce, které lidský úsudek neodhalí. Pomocí umělé inteligence tak doktor získá rychle předběžný odhad a zúží potenciální příčiny pacientových problémů.

V současnosti dochází také k rozšiřování bezdrátových monitorovacích zařízení, pomocí kterých mohou i menší zdravotní zařízení nepřetržitě sledovat životní funkce svých pacientů. Tyto nemocnice často trpí malým počtem doktorů, kteří nejsou schopni v reálném čase analyzovat získaná data. Nabízí se tedy znovu využití umělé inteligence, která z velkého množství měření dokáže vybrat pacienty, kteří v danou chvíli vyžadují péči doktora. Rozšiřování monitorovacích zařízení umožní také více pacientům léčbu z domova. Umělá inteligence může z naměřených dat určovat, pro které pacienty je takový typ léčby vhodný. Zároveň bude umělá inteligence analyzovat data přenášená online a upozorňovat lékaře na vzniklé problémy pacientů v domácí léčbě.

Celkový efekt využití umělé inteligence ve výsledku sestává z výrazného zlepšení kvality péče a snížení finanční zátěže pro zdravotní systém. V budoucnu může vést k výrazné změně podoby fungování zdravotnictví. Přesto je v současnosti stále nepředstavitelné, že by umělá inteligence zcela nahradila lidský úsudek, protože mnohá rozhodnutí lze učinit pouze během komunikace mezi pacientem a doktorem, který rozumí i emocím.