Oteplováním světových oceánů koráli trpí. Oteplování a okyselování vody jim nesvědčí. Jak bylo možné v posledních letech vidět na Australském Velkém bariérovém útesu, teplá voda je pro koráli významným stresorem a příčinou jejich bělení. Mezinárodní tým vědců nyní přichází s novým nápadem použití znalostí o mikrobiomu lidského střeva v problematice korálových útesů. Je možné, že přenos vhodných bakterií na zranitelné koráli by mohl zvýšit jejich toleranci vůči teplu. Informuje o tom časopis Microbiome.

Při procesu známém jako korálové bělení ztrácejí koráli svou výraznou barvu. Je to způsobeno vypuzením mikroorganismů obývajících korál, ten následně hyne.

Situace týkající se korálových útesů je natolik vážná, že se vědci snaží jejich přežití zajistit všemožnými způsoby. Patří mezi ně ochranné filmy proti slunečnímu záření, podvodní reproduktory, které mají nalákat ryby k obnově osídlení korálů a chov mladých korálů v plovoucích školkách.

Nejnovější mezinárodní studie vedena německými odborníky z GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel se zabývá problematikou transplantace mikrobiomu nápomocnému korálům. Vedlo je k tomu stále se prohlubující lidské poznání o střevním mikrobiomu. Ten totiž může ovlivňovat nejrůznější aspekty lidského zdraví, mezi jinými má vliv na krevní tlak a Alzheimerovu chorobu. U lidí byl dokonce prokázán prospěšný vliv transplantace stolice zdravých dárců do těl nemocných pacientů. Právě proto vědce napadlo, že by podobný postup mohl prospět i korálům.

„Hlavní myšlenkou je, že probiotické bakterie s prospěšnými funkcemi by mohly korálům pomoci lépe odolávat teplotnímu stresu,“ vysvětluje Dr. Ann Roik ze společnosti GEOMAR, hlavní autorka studie. „V současné studii jsme testovali přístup „mikrobiomové transplantace“ inspirovaný aplikacemi mikrobiomu, které známe například z klinické léčby.“

Vědci ve svém experimentu použily thajské druhy korálů Pocillopora a Porites, které jsou vůči teplu odolné. Jejich mikrobiom, tedy mikroorganismy osídlující tento typ korálů, transplantovali citlivější druhy.

„Poté jsme použili materiál z „dárcovských“ korálů k naočkování příjemců citlivých na teplo. Následně jsme dokumentovali jejich bělící reakce a změny mikrobiomu pomocí metody genetické analýzy nazývané metabarcoding genu 16S rRNA,“ vysvětluje Dr. Roik.

V experimentálním zařízení se ukázalo, že u korálů, kterým byl mikrobiom transplantován docházelo k mírnějšímu postupu bělení než u kontrolní skupiny. Obě skupiny přitom byly vystaveny krátkodobému teplotnímu stresu ve vodě o teplotě 34°C.

„Výsledky ukazují, že naočkované koráli dokázaly krátkodobě odolat reakci na tepelný stres,“ říká spoluautor studie Dr. Ute Hentschel Humeida.

Nejedná se o první případ, kdy se zkoumá použití užitečných bakterií ke zvýšení šance na přežití zranitelných korálů. Minulý rok byl publikován výzkum, který podrobně popisuje, jak by mohly být korálům podávána probiotika, aby byly koráli odolnější vůči stresu. Podobně jako je užíván probiotický jogurt.

Transplantace mikrobiomu představují inovativní změnu v oboru. Rozšiřování těchto technik používaných k předcházení umírání korálů je obrovským úkolem. Nová studie však přispívá k doplnění současného poznání o zdraví korálů a možná povede k zajištění dlouhodobého přežití korálů.

Originální studie: https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-021-01053-6

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: Theme Inn via Unsplash