Převzetí směru odtoku vody jednou řekou na úkor druhé – tzv. říční pirátství – může zcela proměnit vývoj krajiny v oblastech, kde k tomuto jevu dochází. K říčnímu pirátství dochází zejména při zpětné říční erozi, kdy tok prohlubuje a prodlužuje údolí směrem ke svému pramenu a časem částečně nebo kompletně odvodní koryto řeky jiné.

Spouštěčem tohoto procesu ale nemusí být pouze říční eroze. Vědcecký tým pod vedením D. Shugara (University of Washington Tacoma, USA) v publikaci River piracy and drainage basin reorganization led by climate-driven glacier retreat v Kanadě zaznamenal změnu v odtoku u řek Kaskawulsh a Slims, kdy prvně jmenovaná řeka vlivem ústupu stejnojmenného ledovce Kaskwulsh převzala téměř celý odtok tavné vody z ledovce. Dochází tak k poměrně zásadní změně v přítoku jezera Kluane ležícího několik kilometrů po proudu řeky Slims a je zároveň důležitým zdrojem vody pro osady původních oblastech na hranicích kanadského teritoria Yukon a Aljašky. Současný odtok totiž směřuje skrz řeku Kaskawulsh do řeky Alsek a přímo do Tichého oceánu.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/ngeo2932

Pokud by tak došlo k dalšímu  úbytku přítoku do jezera Kluane, mohlo by se stát, že by se z oblasti stala bezodtoká oblast a řeka Yukon by tak přišla o jeden ze svých přítoků. Dále by také mohlo dojít ke změně v chemismu v rámci jezera a jeho ekosystému. Může také vlivem snížení průtoku dojít ke změně tvaru koryta řeky Slims z divočícího na meandrující. Změny v geometrii povodí a směřování tavné vody povedou také ke změnám v rybí populaci jak v počtech, tak výskytu. Posledním potenciálním dopadem je při dalším ústupu ledovce podpora zpětné eroze řeky Kaskawulsh na úkor řeky Slims a při převzetí i dalších malých přítoků by mohlo dojít k dosažení jezera Kluane a změně směru jeho odtoku (řeka Kaskawulsh je nyní o cca 25 m níže než hladina jezera Kluane).

Při rekonstrukci ústupu zalednění v Eurasii i Severní Americe je zřejmé, že k těmto jevům docházelo poměrně často, nicméně vlivem osídlení mohou být důsledky mnohem rozsáhlejší. Ovlivněno bude nejen zásobování vodou, ale i například výroba energie, jež je často přímo závislá na tavné ledovcové vodě. Dle autorů však důsledky mohou být daleko rozsáhlejší.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/ngeo2932

Foto: Susan Portnoy