V nizozemském Utrechtu se rozhodli přehodnotit způsob městského života a přejít od soukromých automobilů, které jsou zaparkované před jednotlivými domy, k modelu komunitních aut a podpoře pěší a cyklistiky. Taková má být čtvrť téměř bez automobilů. Tedy konkrétně s omezený prostorem pro ty automobily, které jsou v soukromém vlastnictví.

Navrhovaná zástavba čtvrti Merwede promění průmyslovou oblast centra města směrem k modelu udržitelného bydlení, kde stěny domů a nádvoří jsou plné zeleně a střechy zakryté solárními panely.

Dále vše, co obyvatelé k běžnému životu potřebují, bude k dispozici v docházkové vzdálenosti či propojeno sítí cyklostezek. Ty se zároveň budou napojovat na cyklostezky ostatních městských částí.

Dopravní spojení bude zajišťováno především veřejnou dopravou. Ta obyvatelům umožní cestovat na větší vzdálenosti – jak ty městské, tak regionální.

Daleko od centra čtvrti Merwede bude garážové parkování. To bude k dispozici právě pro osobní vozidla. Na každých 10 domácností budou ale jen tři místa. Dalších 300 bude určena pro sdílená auta. Mimo pohotovostních služeb budou mít ostatní automobily ve čtvrti zákaz parkování.

Zvyšování bezpečnosti a zdraví a investice do infrastruktury

Jedním z důvodů, proč se ve čtvrti Merwede rozhodli jít tímto směrem, je zlepšení bezpečnosti a kvality života obyvatel. Výzkum totiž ukazuje, že jízda na kole může vést k řadě výhod. Mimo snižování znečištění pravidelná jízda na kole rovněž pomáhá snižovat stres a riziko výskytu chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby, cukrovka 2. typu a mrtvice.

Dále prostředí, které je vystavěno kolem kladného přístupu k cyklistice může zvyšovat bezpečnost cyklistů. Tak je uvedeno například v reportu OECD.

Dalším důležitým krokem je již zmiňovaná infrastruktura. Jak uvádí zpráva OECD, řidiči i cyklisté se musí přizpůsobit prudkému nárůstu počtu uživatelů jízdních kol.

Cyklisté z Merwede budou mít obrovskou výhodu v tom, že Utrecht je již v současné době orientován na podporu cyklistiky.

Pokud návrh projde, nebude ale Merwede jedinou čtvrtí koncipované kolem cyklistiky. Další města, jako například Amsterdam, také pravidelně investují do cyklistické infrastruktury. Jednak kvůli zvýšení motivace lidí nasednout na kolo, ale také kvůli zajištění bezpečnosti pro stávající cyklisty.

Se správným plánováním mohou města příznivější pro cyklistiku vést ke zdravějším lidem, menšímu počtu cyklistických zranění a zlepšení kvality ovzduší. Tedy změny, které jsou pozitivní jako pro jednotlivce, tak pro celou společnost.

Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2020/02/utrecht-cycling-bike-rider/

Foto: Marc Kleen, Unsplash