Stamilióny lidí v karanténě nebo v izolaci, uzavřené továrny, zrušená letecká a vlaková doprava. Celý svět jakoby se zastavil a utichl. Jak velká změna se odehrává, potvrzují i vědci, kteří tvrdí, že pokles lidské aktivity se projevil na snížení otřesů zemské kůry. Právě jakýsi šum v podobě nepatrných otřesů bývá způsoben kombinací vlakové dopravy, těžké nákladní dopravy, těžkého průmyslu apod. Podobný pokles je jindy podle seismologů pozorovatelný pouze během vánočních svátků.

Data ze seismografu v belgickém Bruselu ukazují pokles měřených vibrací o jednu třetinu, který nastal v době uzavření škol a mnohých podniků. Stephen Hicks z londýnské Imperial College zveřejnil graf znázorňující pokles seismologického šumu změřeného seismografem v Anglii, který přisuzuje poklesu v automobilové dopravě.

Zaznamenaný pokles v chvění zemské kůry v Anglii (zdroj: Twitter/Stephen Hicks)

Díky tomuto poklesu v šumu mohou nyní vědci zaznamenávat mnohem přesněji vibrace způsobené přirozeně. Ať už se jedná o drobná zemětřesení nebo například vibrace způsobené mořskými vlnami. Sledování rychlosti mořských vln totiž může přinést zjištění o sopečné aktivitě, která vlny ovlivňuje. Pokud tedy všudypřítomné uzavírky potrvají ještě nějakou dobu, otevírá se vědcům jedinečná šance získat mnohem přesnější měření přirozených otřesů zemské kůry a dozvědět se tak více například o šíření zemětřesení.

Zdroj: Nature, FastCompany

Úvodní obrázek: NASA (Unsplash)