Titul jednoho z nejvýznamnějších objevů moderní medicíny náleží antibiotikům zcela jistě právem. Zavedení antibiotik do klinické praxe znamenalo dramatické snížení úmrtnosti spojené s infekčními nemocemi, které ještě na počátku minulého století byly hlavní příčinou úmrtí. Pravdou nicméně je, že antibiotika mohou mít i vážné vedlejší účinky. Jeden takový případ popsali nyní vědci v časopisu mBio.

Vědci zjistili, že užívání antibiotik v době těhotenství či v době kojení může u dítěte vést k imunologickým a metabolickým poruchám, jako je astma, alergie, cukrovka a další autoimunitní onemocnění, nebo obezita. Hrozí také vyšší náchylnost k infekcím. Důvodem je nevratné poškození regulačních T-lymfocytů v tlustém střevě dítěte. Práce byla publikována v časopisu mBio.

Je již dlouho známo, že užívání antibiotik v raném dětství narušuje střevní mikrobiom (biliony prospěšných mikroorganismů žijící v a na našem těle), který hraje klíčovou roli ve správném vývoji našeho imunitního systému. Mikrobiom mimo jiné produkuje krátké řetězce mastných kyselin, které se podílejí na regulaci skupiny imunitních buněk zvaných regulační T-lymfocyty. Dosud ale není zcela objasněno, do jaké míry narušení střevního mikrobiomu tyto lymfocyty ovlivňuje.

Aby vědci zjistili, jak zredukování prospěšných střevních bakterií ovlivní vývoj novorozeneckého imunitního systému, vystavili perinatální myší mláďata (tj. mláďata těsně před porodem a krátce po něm) skrze jejich matku běžně užívanému širokospektrému antibiotiku ampicilin.

Výsledkem bylo zjištění, že myšata s narušeným mikrobiomem mají nenávratně poškozený imunitní systém. K nejvíce zasaženým typům imunitních buněk patřily CD4+ T-lymfocyty, zejména pak regulačních T-lymfocyty, které potlačují rozvinutí autoimunitních nemocí. Tyto buňky chyběly myším i v dospělosti.

Vědci tak prokázali, že vystavení antibiotikům v raném věku, které má negativní vliv na složení a rozmanitost mikrobiomu, ve výsledku vede ke zvýšenému riziku vzniku imunitních chorob.

Originální publikace: https://mbio.asm.org/content/12/1/e03335-20

Zdroj: Eurek Alert, zdroj titulního obrázku: jcomp, Freepik