Výzkumníci z Kanady a Spojených států se v rámci studie publikované v časopisu Blood zaměřili na nejagresivnější formu leukémie, akutní myeloidní leukémii (zkráceně AML). Jedná se o nádorové onemocnění krvetvorby, které postihuje zejména starší osoby. Průměrný věk pacientů s diagnostikovanou AML je 65 let. Prognózy jsou bohužel velmi špatné – až 90 % pacientů umírá do pěti let od stanovení diagnózy.

Vědci zjistili, že nádorové buňky AML se vyznačují silnou nadprodukcí enzymu zvaného VLCAD, který se podílí na odbourávání tuků. Tento enzym je pro leukemické buňky klíčový, neboť jim umožňuje rychle růst a množit se. „Na této metabolické dráze závisí přežití buněk,“ vysvětluje Dr. Paul Spagnuolo, který tým vědců vedl. „A my jsme vůbec první, kdo enzym VLCAD využil jako cíl protinádorové terapie.“

Spagnuolo a jeho tým otestoval řadu tzv. nutraceutik (látky s léčivým účinkem, které jsou obsaženy v běžných potravinách) s cílem nalézt látku schopnou činnost enzymu VLCAD blokovat. „A světe div se, ta nejlepší byla získána z avokáda,“ líčí Spagnuolo.

Látkou zvanou avocatin B se tým okolo Dr. Spagnuola zabýval již dříve v souvislosti s možným využitím při léčbě cukrovky. V rámci klinických studií bylo ukázáno, že naše tělo větší dávky této látky velmi dobře toleruje. Vědci jsou tak se svým výzkumem na dobré cestě.

V současnosti je přibližně polovině starších pacientů s diagnostikovanou AML poskytována „pouze“ paliativní péče. Alternativní cestou je chemoterapie, která je však velmi náročná a často ani nevede k významnějšímu zlepšení. Další vývoj nových terapeutických postupů je tak vysoce žádoucí.

Originální publikace: https://ashpublications.org/blood/article-abstract/doi/10.1182/blood.2020008551/475526/Very-long-chain-fatty-acid-metabolism-is-required?redirectedFrom=fulltext

Zdroj: Study Finds a University of Guelph, zdroj titulního obrázku: Steve Buissinne, Pixabay