Fosilie byla objevena již v roce 2015 Christopherem C. Gilbertem z Hunter College v New Yorku. Roky poté zabralo její bližší zkoumání, detailní analýzy a porovnávání s ostatními opičími zuby. Výsledek tohoto zkoumání je jednoznačný- opravdu byl objeven nový druh gibona.

Dosud nebylo známo, kdy se předci opic vydali do světa ze své pravlasti v Africe. Tento nález posunul možný počátek masové migrace hlouběji do minulosti. Nalezená fosilie je společným předkem dnešních gibonů a také orangutanů, kteří obývají především indonéské ostrovy.

V minulosti se našly na území Indie podobně staré zuby primátů. Žádný se však novému nálezu nepodobal. Vědci pro něj tedy vytvořili nový rod i druh a primáta nazvali Kapi ramnagarensis. Druhové jméno pozůstatku přiřadili na počest naleziště Ramnagar, kde byl zub nalezen. Z tohoto místa se jedná o jednu z nejzajímavějších fosilií za posledních skoro 100 let.

Giboni, stejně jako orangutani, patří do savčí nadčeledi Hominoidea, ve které jsou také lidé, šimpanzi a gorily. Jedná se tedy o jedny z nejbližších příbuzných rodu Homo. První fosilie hominoidů pochází z období před 20-23 miliony let. Vzhledem k nedostatku fosilií z tohoto období je takřka každá nová fosilie průlomem v problematice prvních mimoafrických opic.

Zdroj: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.1655
Zdroj úvodního obrázku: Joshua J. Cotten, Unsplash