Existují země, ve kterých je výskyt dinosauřích fosílií velmi nepravděpodobný. Jednou z nich je Irsko. Na celém ostrově dosud nebyl nalezen ani jediný had. To nasvědčuje, že dinosauřích pozůstatků zde bude pomálu. Nález, který popisuje výzkumný tým doktora Mike Simmse, je proto velkým překvapením!

Článek v časopise Proceedings of the Geologists Association popisuje nález dvou fragmentů dinosauřích kostí. Ač se původně předpokládalo, že patří jednomu zvířeti, anylýzou 3D digitálního modelování bylo prokázáno, že patří dvěma různým jedincům. Obě části jsou nyní uloženy v Ulster Museum v Belfastu a byly objeveny Rogerem Byrnem, učitelem a sběratelem fosílií na východním pobřeží v Country Antrim. Kosti pochází z doby brzké jury.

Detailní studie tvaru obou fragmentů a vnitřní struktury potvrdila, že jeden je z femuru (stehenní kost) čtyřnohého býložravce scelidosaura, zatímco druhý je z tibie (holenní kost) dvounohého masožravce sarcosaura.


Sarcosaurus byl menší masožravec žijící na území Velké Británie. První fosílie byly popsány v roce 1921 paleontologem Charlsem Williamem Andrewsem. Měřil kolem 3,5 metru délky a vážil několik desítek kilogramů.

Scelidosaurus byl hojně rozšířený býložravec. Jeho fosilie byly nalezeny v Anglii, Americe i Tibetu. Měřil kolem 4 metrů a vážil mezi 270 a 650 kilogramy. Ochranu před masožravci mu poskytovaly především velké pláty tvrdé kůže.


"Jedná se o opravdu významný nález. Vzácnost obou fragmentů dokazuje fakt, že většina podloží, které se v Irsku vyskytuje, je pro nálezy dinosauřích kostí nevhodné. Je buď moc mladé, nebo moc staré. Je proto téměř nemožné najít další fosílie. Je velmi pravděpodobné, že oba jedinci zemřeli jinde a byly na místo nálezy doplaveni mořem. Díky tomu se jejich ostatky zachovaly," vysvětluje Simms.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/; wikipedie
Foto: Andrew Ridley, Unsplash