Meteority mohou obsahovat ribózu. Cukr, bez kterého by nebyl možný život na zemi byl objeven v meteoritech z Maroka a Austrálie. Potvrzení bylo vydáno v časopise Proceedings of the National Academy of Science.

Ribóza je pro život nesmírně důležitý cukr. Tvoří cukr-fosfátovou kostru molekuly RNA, která je zodpovědná za čtení a přenos informace kódované v DNA. Zjednodušeně lze říci, že DNA je jakousi předlohou, která je přepsána do RNA. Ta pak slouží jako vzor pro tvorbu jednotlivých aminokyselin, ze kterých se tvoří v těle proteiny (bílkoviny).

Objev je nesmírně zajímavý, jelikož doposud nebyla existence extraterestriální ribózy potvrzena. Nicméně přítomnost méně důležitých molekul cukrů a alkoholů ve vesmíru již prokázána byla.

Extraterestriální ribózu našel Yoshihiro Furukawa se svým týmem ve vzorcích pocházejících z Maroka a Austrálie. To, že ribóza nepochází ze země bylo zjištěno pomocí metody měření uhlíku 13C, který byl ve vzorcích obsažený. Tento izotop se častěji nachází ve vesmírných tělesech než v pozemských.

Vědci předpokládají, že se cukr zformoval reakcí vody a formaldehydu dlouho předtím než meteorit dopadl na zem. Experimenty ukazují, že se díky podobným reakcím může vytvořit i deoxyribóza, která je známá pro svou existenci v DNA.