Vědci poprvé v historii objevili protein uvnitř meteoritu. Zcela neznámá látka s názvem hemolithin obsahuje železo a lithium a je žhavým kandidátem pro objasnění otázky vzniku života na planetě Zemi a jiných teoreticky obyvatelných planetách.

Výzkumníci z Harvardu, PLEX Corporation a Bruker Scientific objevili protein v meteoritu Acfer 086, který byl v roce 1990 nalezen v Alžírsku. Jde o poměrně malý protein tvořený převážně aminokyselinou glycinem, která je ze všech dvaceti typů chemicky nejjednodušší. Glycinová kostra je z obou stran zakončena atomy železa a lithia. Tyto kovové "čepičky" na koncích tvoří druh oxidu železa, o kterém je známo, že absorbuje fotony a rozděluje vodu na vodík a kyslík. Takové uspořádání je zcela jedinečné a na Zemi doposud nebylo nikdy spatřeno.

Struktura proteinu hemolithin, zdroj: arXiv

V minulosti již byly v meteoritech objeveny aminokyseliny, či jiné organické látky, sloužící v biochemických procesech jako základní stavební bloky složitějším strukturám, podmiňujících život na Zemi. Dodnes však nebyla spatřena molekula mimozemského původu tak složité struktury, jako právě protein. Stále není jasné, jak mohla molekula hemolithinu ve Vesmíru vzniknout - předpokládá se, že díky ukládání glycinu na povrchu prachových zrn. Díky vhodným teplotním podmínkám pak došlo k vytvoření molekulárního mraku a spojování aminokyselin do podoby proteinu. Molekulární mrak je shluk molekul (především plynného vodíku) ve Vesmíru, jehož hustota umožňuje vznik složitějších sloučenin.

Sám o sobě hemolithin nenaznačuje, že by existoval mimozemský život. Mohl by však pomoci objasnit, jak mohl život na Zemi, či jiných podobných planetách vzniknout. Studie doposud nebyla publikována v žádném odborném časopise. Předtištěná verze je v současné době k dispozici ve formátu PDF na webu arXiv.

Předtištěná verze studie: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2002/2002.11688.pdf

Zdroj: New Atlas, zdroj titulní fotografie: Unsplash, Austin Human