Karlsruher Institute for Technology (KIT) potvrdil, že autonomní autobusy budou nejprve vyzkoušeny v Mannheimu a Friedrichshafenu. Poté bude projekt rozšířen i do dalších měst v Německu.

KIT říká, že projekt, na jehož chodu se podílí i konsorcium RABus skládající se z celé řady výzkumných týmu na poli autonomní dopravy, vyústí v modelový koncept efektivní veřejné přepravy cestujících s autonomními autobusy ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Státní ministerstvo dopravy projekt podpoří částkou 7 milionů eur.

Konsorcium se shoduje, že chystaný projekt je tím nejlepším řešením, jak zkoumat a vyvíjet plně automatizovaný a autonomní provoz autobusů v městském a venkovském prostředí. Pro spolkovou zemi Bádensko-Württembersko je to rovněž jeden ze způsobů, jak dosáhnout svých strategických cílů pro automatizovanou síť veřejné dopravy.

Podle KIT jsou současné autonomní autobusy v silniční osobní veřejné dopravě provozovány většinou v nízké rychlosti. To má za následek delší dobu řízení, což může částečně odradit potenciální pasažéry k jejímu využití. Konsorcium RABus doufá, testováním svých autobusů tuto skutečnost změní. Plánují rovněž, že systém bude nejen funkční, ale rovněž zaveden do rok 2023.

Aby byla zajištěna bezpečná jízda, provoz autonomních autobusů je plánován tak, aby se přizpůsoboval okolním dopravním tokům. A to jak ve městech, tak na předměstích. Autobusy bude vyrábět společnost 2getthere, dceřiná společnost ZF Friedrichshafen AG a jejich kapacita bude až pro 22 cestujících. Kompaktní rozměry vozidla 6 x 2,1 x 2,8 m znamenají, že autobusy by měly být do běžného silničního provozu integrovány bez veškerých komplikací.

"Projekt bude laboratoří v reálném světě, která bude produkovat užitečná data o provozu několika vozidel za skutečných podmínek. To jde daleko za pouhou demonstrační operaci,“ říká Dr. Martin Kagerbauer z KIT Institute for Transport Studies (IFV). Právě monitorování a následná analýza poptávky umožní poskytnout zpětnou vazbu důležitou pro budoucí vývoj autonomních autobusů a celých systémů nejen veřejné dopravy. Mimo to je v plánu také vývoj dopravního modelu, který pomůže s identifikací potenciálně vhodných regionů v Bádensku-Württembersku pro aplikaci autonomní veřejné dopravy.

O dalších projektech autonomní veřejné dopravy si přečtete na CZECHSIGHT v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/112321/autonomous-buses-baden-wuttermberg/

Foto: kit.edu