Počet stromů, které se nachází v oblasti západní Sahary a Sahelu, překonal očekávání vědců. Více než 1,8 miliardy stromů bylo lokalizováno díky mezinárodní spolupráci zahrnující výzkumníky z CNRS. Průzkum z dálky díky satelitům s vysokým rozlišením umožnil shromáždit velké množství satelitních snímků z těchto oblastí, které byly poté analyzovány použitím metody rozpoznávání vzorů umělé inteligence.

a) zobrazení Afriky z globální mapy stromů, která ale nezahrnovala sušší oblasti jako je na obrázku b) kde vidíme i metodu značení koruny stromů (zelené tečky) a počítání denzity stromů. Zdroj: Nature

Pro lepší představu je zde video od NASA pro lepší vizualizaci studie.

Studie se zaměřila na stromy s velikostí koruny větší než 3 m². Podle této studie se izolované stromy rozkládají na ploše 1,3 milionu km². Pro přirovnání, tato rozloha je asi 2,5násobek rozlohy Francie. Vědci také poznamenali, že velikost koruny a hustota stromů úzce závisí na klimatickém režimu a využívání půdy. Tyto stromy mají významný podíl v místních zdrojích, udržování biologické rozmanitosti a ukládání uhlíku. Zásadní roli mají v suchých tropických ekosystémech a agrosystémech.

Tato práce, publikovaná v časopise Nature, zdůrazňuje možnost vytvoření “inventáře” všech stromů na planetě, které se nachází mimo území lesů — tedy jednotlivých stromů, aby bylo možné zkoumat jejich roli v otázkách životního prostředí.


Zdroj: CNRS, Autor titulní fotografie: Laurent Kergoat — GET