K nálezu pomohla veliká náhoda. U Braňan se nachází vnější výsypka z lomu Rokle u Kadaně. Nálezce Josef Ráček na ní jel původně hledat minerály, které se v těžených jílech často nacházejí. Místo očekávaných achátů a kalcitů však nalezl unikátní stoličku prehistorického tvora.

Josef Ráček ihned věděl, že se o fosilní zub jedná, ale ani různé atlasy a kolegové na sociálních sítích mu s bližším určením nedokázali poradit. Napsal tedy odborníkům ze všech nejpovolanějším, do depozitářů Národního muzea v Praze. Ti dokázali zub přiřadit ke tvoru ze skupiny vyhynulých třetihorních sudokopytníků.

Podobných zubů se na území Čech nalezlo jen několik a jedná se především o malé fragmenty. Nález kompletní stoličky je unikátní. Nálezce měl veliké štěstí, že zub při obchůzce haldy našel. Při dnešní intenzivní mechanizované těžbě není mnohdy možné najít podobné nálezy přímo v lomech, kam je navíc vstup zakázaný.

Anthracotheria bychom dnes zařadili do příbuznosti hrochů. Jednalo se tedy o sudokopytníky. Tito tvorové žili v období eocénu a počátku oligocénu. Samotný nález pochází ze sedimentu starých přibližně 30-35 milionů let. V tomto období se zde nacházely rozsáhlé bažinaté porosty. Podobné bychom dnes nalezli například ve známém floridském Everglades National Park.

Na území Čech se nachází pouze omezené množství sedimentů a hornin tohoto stáří. O to je tento vzácný nález zubu cennější.

Zdroj úvodního obrázku: Boris Ekrt, Národní muzeum