Když se řekne slovo mikrobiom, většině z nás se vybaví střevní mikrobiom. Jeho důležitost díky důkladnému výzkumu prosakuje do mnoha oblastí medicíny; věda dokonce poukazuje na jeho souvislost s Alzheimerovou chorobou. Střevo však není zdaleka jediným orgánem, kde sídlí obrovské množství mikroorganismů. Mikroorganismy – bakterie, viry a kvasinky – se mimo jiné hojně vyskytují na kůži, v dutině ústní a v neposlední řadě i ve vagině. Vaginální mikrobiom byl vědou i medicínou dlouho opomíjený, nyní však odborníci objevují jeho důležitost. Minulý týden vyšla v časopise Nature nová studie, která vaginální mikrobiom detailně popisuje.

Vědci shromáždili vzorky 264 žen ze severní Ameriky, Asie a Afriky, aby mohli pomocí metagenomické analýzy prozkoumat genom jejich vaginálního mikrobiomu. Metagenomická analýza se provádí tak, že se ze vzorku izoluje DNA, u níž jsou poté zkoumány jednotlivé geny. Vědci ze vzorků dokázali izolovat téměř 1 milion genů. Polovinu z těchto genů dokázali popsat a přiřadit je k příslušným druhům bakterií, virů nebo kvasinek. V prostředí vaginy tak objevili 312 druhů mikroorganismů. Kolik druhů ale zůstává neznámých zatím nelze s jistotou určit. Druhá polovina genů pravděpodobně patří dosud neobjeveným mikroorganismům. Ze získaných dat vědci sestavili internetový katalog VIRGO, který bude sloužit jako pomocník vědcům v dalším výzkumu.

Jak se dá taková databáze genů prakticky použít? Pokud by vědci chtěli například zkoumat jaký má vliv vaginální mikrobiom na neplodnost, katalog by jim umožnil porovnat DNA ze vzorku neplodných žen s DNA ze vzorku plodných žen. To samé by se dalo využít v mnoha dalších oblastech péče o ženy – například by se dal zkoumat vliv antikoncepce na složení vaginálního mikrobiomu, nebo by mohly být objasněny příčiny gynekologických zánětů. Autoři studie si slibují, že databáze VIRGO usnadní práci mnoha výzkumníkům a vaginální mikrobiom se tak dostane do podvědomí odborníků stejně jako mikrobiom střevní.

Zdroj: Jacques Ravel, Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-020-14677-3)

Úvodní foto: Ava Sol, unsplash.com