V roce 2018 vyšla ve vědeckém časopise Heart studie zahrnující půl milionu dospělých obyvatel Číny. V ní se píše, že ti, kteří jedli zhruba jedno vajíčko denně, měli výrazně nižší riziko rozvoje srdečních chorob a mrtvice než ostatní. Autoři na základě toho provedli navazující výzkum, ve kterém se zabývali, jak konkrétně jsou ovlivněny krevní markery srdečního poškození.

„Několik studií v minulosti zkoumalo vliv metabolismu cholesterolu v plazmě a jeho spojitost mezi konzumací vajíček a nižší rizikem kardiovaskulárních onemocnění. V naší studii, jsme chtěli tyto experimenty doplnit o konkrétní mechanismy,“ říká hlavní autor studie Lang Pan z Peking University.

Vědecký tým vybral 4778 dobrovolníků, ze kterých 3401 prodělalo kardiovaskulární onemocnění a 1377 bylo zdravých. K analýze použili cílené nukleární magnetické rezonance, díky které změřili hladiny 225 metabolitů v krevních vzorcích účastníků studie. Zjistili, že s pravidelnou konzumací vajíček svou hladinu mění 24 z nich z toho 14 je spojeno se srdeční funkcí.

Jedním z nich je i apolipoprotein A1, jehož exprese s konzumací vajíček stoupá. Jedná se jeden ze stavebních kamenů pro HDL částice (tzv. hodné lipoproteiny). Jedinci s pravidelným přísunem vajec disponují většími částicemi HDL, díky čemuž dochází ke snazšímu odstraňování cholesterolu z cévních stěn.

„Naše výsledky přispívají k tomu, proč rozumná konzumace vajec hraje důležitou roli v prevenci srdečních onemocnění. Je pravděpodobné, že naše výzkumy mohou vést ke změně stravovacích doporučení, kterými se řídí obyvatelé Číny,“ dodává spoluautor studie Canqing Yu.

Zajímavé by bylo experiment zopakovat na jiné nebo smíšené skupině obyvatel a vyloučit tak případné specifické efekty konzumace vajec na asijskou populaci.

Zdroj: https://elifesciences.org/articles/72909 (i.f. 8,1)
Foto: Robina Weermeijer, Unsplash

Více z fyziologie srdce na CZECHSIGHT:

Virus chřipky přímo poškozuje srdce, potvrdila nová studie
Podle nové publikace se zdá, že srdeční problémy, které doprovázejí chřipková onemocnění nejsou spojeny se zánětem vytvořeným v plicích. Virus přímo napadá srdeční buňky, kvůli čemuž dochází ke zhoršení elektrických vlastností srdce.
Komentář: Je večerka mezi 22. a 23. hodinou nejlepší pro naše srdce? Aneb jak v médiích (ne)interpretovat vědecké publikace
Studie o tom, že usínání mezi desátou a jedenáctou večerní nás chrání před kardiovaskulárními onemocněními, byla v posledních dnech hojně citovaná v médiích. Má se tak dít proto, že zmíněná doba je ideální z pohledu našich biologických hodin. Proč je závěr zavádějící? Nabízíme pohled chronobioložky.