TNBC tvoří 15 % všech nádorových onemocnění prsu. Ve většině případů tvoří více molekul faktoru EGFR než normální buňky. Tento faktor je zodpovědný za vznik a růst nádoru. Předchozí pokusy o specificky cílenou léčbu proti EGFR nebyly zcela úspěšné, jelikož má léčba vliv i na zdravé buňky.

Jed včel (Apis mellifera) již ukázal potenciální využití v jiných oblastech medicíny. V současnosti jsou známy pozitivní výsledky v léčbě ekzémů či v terapii melanomů. Jeho funkce není na molekulární úrovni dosud popsána. Avšak zdá se, že vědci přišli na nové vodítko v tomto problému.

Molekula melitin, obsažená v jedu včel, zároveň působí v jejich těle při boji s různými patogeny. Melitin je navíc produkován i v jiných tkáních včel.

Ve zmíněné studii byly při pokusu použity nádorové a zdravé buněčné linie, kterým se podával jed včel a čmeláků. Čmeláčí jed sice obsahuje některé potenciálně prospěšné látky, avšak melitin chybí.

Potvrdilo se, že čmeláčí jed má pouze malý efekt na nádorové buňky. U jedu včel byl efekt značný. "Melitin dokázal zničit veškeré nádorové buňky během 60 minut," řekla Ciara Duffy z The Harry Perkins Institute of Medical Research. Pokud došlo k zablokování melitinu příslušnou protilátkou, neměl jed žádný efekt proti nádorové linii buněk. To potvrzuje zásadní úlohu melitinu v pokusu.

Navíc je potvrzeno, že melitin má pouze malý efekt na zdravé buňky, jelikož cílí na ty, které produkjí nadstandardně velké množství EGFR.

V poslední části pokusu se vědci pokusili vytvořit syntetickou náhražku melitinu. Po její aplikaci na nádorové buňky bylo dosaženou podobných výsledků, jako u původní molekuly.

Výzkum byl prozatím proveden pouze in vitro. To znamená, že data pořízená při aplikace na živém organismu mohou být odlišná. Avšak jedná se o další slibný krok dopředu při léčbě nádorových onemocnění.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41698-020-00129-0
Foto: Meggyn Pomerleau, Unsplash