Projekt ITER je mezinárodní kolaborativní snaha 35 států dokázat, že fúzní energie s obrovským magnetickým zařízením zvaným „tokamak“ je možná. ITER bude vyrábět čistou energii, což by mohlo naprosto změnit způsob, jakým získáváme elektřinu, a zbavit tak lidstvo závislosti na fosilních palivech. Obrovská fúzní elektrárna stavěná na jihu Francie by měla vyprodukovat první elektřinu během pěti let.

V teorii funguje fúzní energie tak, že dvě lehčí atomová jádra uvolní energii, ta se se využije k fúzní reakci v rámci které se vytvoří těžší jádra a elektřina. Pokud přístroj bude generovat více energie, než kolik energie je za potřebí k započetí procesu, mohla by tato technologie položit základy pro úplně nový způsob generování téměř nekonečného množství čisté energie v komerčním měřítku.

Fúzní energie by měla být mnohem bezpečnější než jaderná, protože zde nehrozí roztavení jádra a nezůstává po ní žádný jaderný odpad. Na projektu se pracuje od roku 1985 a podílí se na ní Čína, Evropská unie, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Rusko a USA.

Srdcem největšího tokamaku na světě je vakuová komora ve tvaru doughnutu. Uvnitř ní se za využití obrovského tepla a tlaku přemění plynné vodíkové palivo na plazmu. Právě v tomto prostředí jsou atomy vodíku fúzují a vytváří elektrickou energii. Nabité částice plazmy mohou být tvarovány a kontrolovány masivními magnetickými cívkami, které jsou umístěny kolem nádoby. Fyzici používají tuto důležitou vlastnost k držení horké plazmy od stěn cívek.

Elektrárna se staví v Saint-Paul-lès-Durance na jihu Francie

Uvnitř tokamaku se fúzí atomů produkuje energie, která je následně absorbována jako teplo ve stěnách nádoby. Stejně jako běžná elektrárna i fúzní elektrárna využije vzniklé teplo s pomocí turbín a generátorů k vytvoření páry a následně elektrické energie . Pokud je reakce řízena, vodíková fúze by měla být bezpečným a čistým zdrojem energie, díky které bychom se mohli vzdát závislosti na fosilních palivech. Nicméně chování extrémně horké plazmy uvnitř fúzních reaktorů je jen těžce předvídatelné, a proto se neřídí jednoduše.

ITER bude velmi složitý k postavení. Jeho konečný reaktor bude vážit 23.000 tun, včetně 3. 000 tun supravodivých magnetů, které budou navzájem propojeny celkem 200 km supravodivých kabelů, které musí být neustále chlazeny na -269°C.

ITER vyprodukuje svou první plasmu na přelomu let 2025/2026, reaktor by měl být v plném provozu v roce 2035. Elektrárna by ve Francii měla zabírat prostor o 42 hektarech a cena výstavby by se měla pohybovat kolem 20 miliard eur.

Zdroj: www.techexplorist.com
Obrázky: ITER Organization