Jan Sova, spoluzakladatel Workswell, registroval již v lednu 2020 nápadně zvýšenou poptávku z Asie po termokamerách a upozornil na to stát. Ten ale podle něj výzvu ignoroval a v březnu nakoupil 500 obdobných zařízení od údajně švýcarského dodavatele. Podívejme se na cestu české firmy od nápadu ke světové špičce v oboru.

Termokamery původem z ČR

Jak vznikl nápad, že se budete zabývat samotnou výrobou termokamer? Dříve jsem vás znal hlavně jako dodavatele termokamer jiných značek.

Důvod, proč jsme se pustili do výroby vlastních termokamer, byla situace na trhu. Po letech zkušeností z pozice dodavatele jsme věděli, že tu existují segmenty zákazníků se specifickými potřebami, na které se nikdo nezaměřuje. Rozhodli jsme vyvinout a vyrobit vlastní systémy, které těmto zákazníkům pomohou. A tak vznikly první termokamery značky Workswell.

Jednou z nich byla termokamera na dron, tehdy ještě ve verzi Thermal Vision Pro, na jejímž vývoji jsme začali pracovat před zhruba šesti lety a dnes již nabízíme čtvrtou generaci těchto kamer. V průběhu došlo na velké skoky, které přišly zejména s příchodem produktové řady WIRIS a následně WIRIS Pro. To jsou termokamery k dronům, kterým se věnujeme spolu s klasickými stacionárními kamerami nejdéle. Podobný vývoj byl ale i v dalších segmentech, jako je požární bezpečnost, průmyslová automatizace apod. Vždy nám šlo o to, nabídnout na trh něco nového.

Proč jste se rozhodli vyrábět v ČR?

Protože jsme tu doma, kde jinde bychom měli vyrábět? (smích)

Již před vypuknutím nákazy Covid-19 v Evropě jste hlásili zvýšenou poptávku po vašich produktech z Asie, ale stát nakonec nakoupil termokamery ze Švýcarska. Podle čeho jste tak usuzovali?

Dovolím si nejprve reagovat na to „Švýcarsko”. Žádný výrobce termokamer ve Švýcarsku není. Nakoupené termokamery jsou z Číny, dodávku zajišťuje švýcarská firma se sídlem, tuším, v Lucembursku a majitelem je občan Slovenské republiky, který žije v Bratislavě. My jsme česká společnost se sídlem v Praze, platící daně v ČR, vlastněná majiteli, kteří jsou občané ČR, kteří tudíž daní také v ČR. Naše termokamery jsou vyráběny v ČR našimi zaměstnanci (s odvody v ČR), je na nich český operační systém WIRIS OS postavený na Linuxu apod. Pokud by s námi stát komunikoval, upozornili bychom ministerstvo zdravotnictví na blížící se riziko. Díky komunikaci našeho obchodního týmu s našimi partnery ze zahraničí, zejména z Asie, jsme o něm dobře věděli. V tomto směru jsme také nabídli zdarma zaškolení a s touto záležitostí se sami ozvali již 15. ledna.

Z jakého důvodu si myslíte, že stát neobjednal termokamery od vás? Mohly za tím být technické parametry, cena či skladová dostupnost?

Stát se na nás s nákupem termokamer obrátil až poté, co provedl hlavní nákup 500 kusů jinde. Technické parametry našich zařízení tedy nemohl posoudit. Důvod výběru jiného dodavatele nechápeme, ale jistě za tím nemohla být ani cena přístrojů, ani jejich dostupnost a ani technické parametry.

A proč tedy myslíte, že jste hrozbu viděli tak dlouho dopředu?

Víte, v našem oboru je velmi silná paměť z epidemií SARS a MERS. Ty se do ČR a prakticky i do Evropy téměř nedostaly, a do naší národní paměti a především zkušenosti se tak tyto události nezapsaly. Ve světě je to jiné, zejména v Asii, a také povědomí v našem oboru termografie je velmi silné. Důkazem je i existence dvou technických norem, které se k problematice screeningu horečnatých stavů věnují, tj. IEC 80601-2-59 a ISO 16142.

Jaké možnosti boje proti Covid-19 nabízí termokamery?

Jak přesné je měření termokamerami na veřejných místech, kde ho mohou ovlivňovat okolní podmínky?

Přesnost měření, správněji nejistota přístroje, není otázkou okolních podmínek. Nejistota našeho systému Workswell Medicas je ±0.3 °C, což je údaj informující, zjednodušeně řečeno, o přesnosti měřicího přístroje.

Teplota na pokožce člověka samozřejmě okolními podmínkami ovlivněna být může, a to zejména během chladných či naopak velmi slunných dnů. Zde je potom nutná před měřením aklimatizace, která může trvat několik minut. Schopnost termoregulace člověka je výborná, a pokud nebyl dlouho vystaven intenzivnímu slunečnímu záření nebo chladnému počasí, je aklimatizace opravdu otázkou několika okamžiků.

Jaký je další postup, pokud kamery zjistí u člověka horečku?

Další postup při naměření zvýšené teploty či horečky necháváme na provozovateli termokamery a jejich managementu rizik. Určitě by ale z metodického hlediska mělo následovat opakované měření teploty, ideálně až po aklimatizaci osoby, a to nejlépe jiným přístrojem, např. dotykovým teploměrem. Ověřování měření je v metrologii zcela běžné.

Kde všude se termokamery k takovému účelu používají v ČR, nebo kde a kdy se jejich nasazení plánuje?

Nasazení těchto systémů je užitečné v místech s vysokou průchodností lidí či vysokou pravděpodobností výskytu nakažené osoby. Jednoduše tam, kde je vysoká pravděpodobnost zachycení infikované osoby, aby jí byl zamezen vstup do objektu. Jsou to tedy typicky letiště, nemocnice, výrobní podniky, kancelářské objekty apod. Toto nasazení je běžné v zahraničí, první systémy, které jsme prodali, byly tuším na letiště do Thajska. Stejné nasazení očekáváme i v ČR.

Vizualizace fungování zařízení Workswell Medicas například v letištní hale nebo vstupním koridoru do objektu.

Pracuje se v tomto ohledu nějakým způsobem s osobními údaji?

S osobními údaji se pracovat v žádném případě nemusí. Jednoduše změříte teplotu osoby, která se objeví před objektivem termokamery. Nemusíte o ní mít žádné další informace.

Pokud by se vám podařilo spolupráci se státem dohodnout, jak by Workswell mohl pomoci bojovat s Covid?

Naše pomoc v boji s onemocněním Covid-19 se nutně nezakládá na spolupráci se státem. Termokamery, které vyrábíme, jsou ve světě v boji proti Covid-19 nasazovány už od ledna tohoto roku. V rámci opatření, která v ČR nazýváme často jako „inteligentní karanténa”, je ve světě měření teploty naprosto nejčastějším způsobem testování, až za tím následují testy na virové onemocnění, případně specifické testy na Covid-19. Inteligentní karanténa tedy znamená především: účinné testování, účinné trasování, zákazy cestování, účinná izolace a účinná fyzická karanténa. A to vše za použití moderních technologií, mezi něž patří bezdotykové měření teploty pomocí termokamer.

Workswell Medicas - technické údaje

Rozlišení IR senzoru: 640 x 512
Rozlišení kamery: 1920 x 1080 Zoom: 1 - 14x
Teplotní citlivost: 0,03°C
Počet měřených osob: Neomezený (všechny v zorném poli)
Rychlost měření: real-time
Rekalibrace: každé 2 sekundy pomocí statického black body
Váha: 450 g

Vy k tomuto účelu nabízíte řešení Medicas. Jak tento systém funguje?

Systém se skládá ze dvou hlavních komponent, tj. černého tělesa a termokamery. Termokamera slouží k bezdotykovému měření teploty. Podobně jako klasická kamera snímá obrazovou scénu před sebou, jen s tím rozdílem, že v každém pixelu obrazu nedostáváme informaci o jasu, ale informaci o povrchové teplotě. V tomto smyslu je to skutečně kouzelná technologie. Fyzikální podstata je založena na snímání tzv. tepelného záření, které je úměrné povrchové teplotě objektu. Zde si stačí vzpomenout na tzv. Stefanův-Boltzmannův zákon z hodin fyziky ze střední školy (pokud tápete jako my, pomůže wiki- pozn. redakce).

A jakou funkci má černé těleso?

Černé těleso pak zde vystupuje jako tzv. etalon. Je to zdroj referenčního infračerveného záření, pomocí kterého je udržována vysoká přesnost celého systému a zároveň tzv. metrologická návaznost. Díky černému tělesu dosahuje celá sestava Workswell Medicas již zmiňované nejistoty ±0.3 °C, což pro tento typ zařízení vyžadují mezinárodní technické standardy IEC 80601-2-59 a ISO 16142.

Workswell registruje nárůst poptávek a i v krizi nabírá

Na jaké další oblasti se kromě bezdotykového měření zaměřujete?

Zaměřujeme se ještě na oblast strojového vidění a AI v průmyslovém použití. Prakticky vždy ale ve spojitosti s bezdotykovým měřením teploty nebo nočním viděním, což je příbuzný obor, kdy se využívá stejného principu, ale systém není tzv. radiometrický, zjednodušeně řečeno není kalibrován na přesné měření teploty. Tyto termokamery lze také například využít i v bezpečnosti a segmentu Search and Rescue, kam přesně spadá naše termokamera na dron WIRIS Security.

Jak se vypuknutí koronakrize u vás projevilo na zaměstnanosti?

U nás spolu s pandemií Covid-19 a nově nabízeným řešením Workswell Medicas došlo překvapivě k navýšení počtu zaměstnanců, z větší části ve výrobě. Ačkoliv jsme museli lehce restrukturalizovat společnost, protože se značně změnila struktura poptávek - došlo k nárůstu celkového počtu poptávek. Nyní posilujeme administrativu, výrobu i vývoj a brzy očekáváme otevření dalších pracovních míst.

Jaké pracovní pozice tedy aktuálně potřebujete obsadit?

V tuto chvíli jsou to jednoznačně technici, vývojáři a programátoři. Aktuálně velmi intenzivně sháníme programátora s výbornými zkušenostmi s programováním v C/C++ a procesory ARM. Ideálně také se zkušenostmi s Linuxem a případně i s procesory Nvidia. Vzhledem k našemu zaměření - výrobce hardware je samozřejmě také vhodné, když bude mít kladný vztah k elektronice. Více podrobností ve vypsané pozici.

Kam vaše firma směřuje v následujících šesti měsících?

Je to jednoznačně vývoj, vývoj a vývoj. V příštích šesti měsících zřejmě neplánujeme výraznější rozšiřování produktového portfolia, ale budeme zlepšovat stávající produkty. A horkým kandidátem je samozřejmě termokamera Workswell Medicas. Poté ale máme rozmyšleno spoustu další práce a produktů, například máme vyvinutý skvělý systém vzdáleného aktualizování již prodaných produktů.

Zdroj: Redakční spolupráce se StartupJobs Newsroom
https://www.startupjobs.cz/newsroom/termokamery-workswell-bojuji-proti-koronaviru-rozhovor-s-janem-sovou
Foto: StartupJobs