Jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu Bayer Barometr, který zpracovala
agentura Median, v současnosti nejvíce Češi vnímají vliv výzkumu na zdravotnictví. 70 % účastníků průzkumu považuje v současnosti přínos vědy za důležitý. Celkem 24 % dotázaných nyní hodnotí význam vědeckých výsledků v jejich každodenním životě jako klíčový, dalších 58 % je považuje za významné.

Ačkoliv si v současnosti většina lidí uvědomuje přínosy vědy a výzkumu, 54 % respondentů současně přiznává, že závěrům vědecké práce často nerozumí. Pouze 36 % respondentů pak uvádí, že se věda prezentuje srozumitelně. V ČR tedy existuje významný prostor pro popularizaci vědy, která se různými médii snaží vědecké výsledky veřejnosti přiblížit.

Zdravotnictví v hlavní roli

Největší vliv na život Čechů má nyní podle 70 % lidí výzkum v oblasti zdravotnictví. Pro 64 % respondentů je důležitý vývoj v telekomunikacích a 44 % vnímá přínos vědy v průmyslu. Nejméně je znát vědecký přínos ve školství, který jako významný uvedlo pouze 18 % dotázaných.

V průběhu pandemie COVID-19 se pro část lidí zvýšil význam vědy a výzkumu. Přestože 66 % dotázaných uvedlo, že jejich názor na vědu zůstal stejný, 22 % lidí zlepšilo svůj pohled na vědu jako celek. Jen u 9 % lidí důvěryhodnost vědy během pandemie poklesla. Podobné výsledky jako v ČR byly reportovány i na Slovensku, kde se také významně zlepšil pohled lidí na vědu a výzkum.

Přehled výsledků průzkumu Bayer Barometr. Zdroj: TZ Bayer

Věda, výzkum a životní prostředí

Technologické inovace mohou podle sedmi z deseti respondentů pomoci vyrovnat se s důsledky klimatických změn. Situace životního prostředí není v současné době řešena dostatečně podle názoru nadpoloviční většiny účastníků průzkumu. Kriticky situaci hodnotí častěji respondenti ve věku 34 let a mladší, zejména v porovnání s věkovou kategorií 65 let a více.

Hlavní roli v řešení problémů životního prostředí má podle 80 % dotázaných Ministerstvo životního prostředí ČR, 52 % z nich také cítí zodpovědnost na straně samotných občanů. Změnu klimatu ve svém každodenním životě respondenti pociťují nejčastěji (77 %) v podobě sucha a ubývání vody, 70 % z nich si všímá poškození lesů a rostlin, 55 % dotázaných také pociťuje neobvykle dlouhá období horka.

Průzkum Bayer Barometr realizovala agentura Median v září a říjnu roku 2020. Zúčastnilo se jej 510 respondentů ve věku 15–79 let.

Zdroj: Tisková zpráva Bayer

Úvodní foto: National Cancer Institute on Unsplash