Teleosaurodi jsou vyhynulá nadčeleď plazů, kteří před 190 — 120 mil. let ovládali jurská pobřeží. Tito gaviálům podobní plazi představovali jedny z nejúspěšnějších prehistorických krokodýlů období jury.

Studie odhalila, že ne všichni teleosauroidi se živili chňapáním jiných plazů nebo ryb. Naopak se jedná o složitou a různorodou skupina, která dokázala využívat různá stanoviště a hledat různé zdroje potravy. Vědci tvrdí, že jejich fyzická stavba je také rozmanitější, než se dosud myslelo.

Ilustrace teleosaura. Autor: Joseph Smit, Wikimedia Commons

Expertní tým paleontologů zkoumal více než 500 fosilií z více než 25 institucí z celého světa. Špičkový počítačový software umožnil týmu shromáždit údaje o jejich anatomických podobnostech a odlišnostech. Zkoumali celé kostry, zuby a kostěné brnění – právě tyto znaky naznačovaly, zda spolu druhy úzce souvisejí nebo ne.

Tyto informace umožnily týmu vytvořit aktuální rodokmen skupiny teleosauroidů, ze kterého vzešly dvě nové velké skupiny, jejichž anatomie, početnost, stanoviště, geografie a způsoby krmení se od sebe výrazně liší. První skupina, teleosauridi, se zdá flexibilnější, pokud jde o jejich stanoviště a krmení. Druhá skupina je známá jako machimosauridi, zahrnuje hrůzostrašné druhy jako Lemmysuchus a Machimosaurus, kteří dokázali svými silnými čelistmi rozdrtit i krunýř želvy. Tato skupina byla údajně hojnější a rozšířenější.

Indosinosuchus kalasinensis, lebka a čelisti (A) pohled shora a (B) pohled zprava. Škálování: 10 cm (černá čára). Zdroj obrázku: https://peerj.com/articles/9808/

Názvy druhů, které tým fosiliím dal, v sobě obsahují i popis buď anatomie nebo třeba známky chování či unikátní lokality (uvedeno v závorkách) — např. Proexochokefalos (krokodýl s velkou hlavou), Plagiophthalmosuchus (měl oči na bocích hlavy), Charitomenosuchus (půvabný krokodýl) nebo Andrianavoay (ušlechtilý krokodýl z Madagaskaru). Nově objevený druh dostal jméno Indosinosuchus kalasinensis, podle provincie v Thajsku, kde byla fosilie nalezena.

I. kalasinensis ukazuje, že na podobných sladkovodních stanovištích žili nejméně dva druhy ještě během pozdní jury. To je působivé, protože teleosauroidi se, s výjimkou machimosaura, během této doby staly vzácnými. Nově vzniklý, aktualizovaný rodokmen teleosauroidů objasňuje jejich vývoj — vývoj jedné z nejrozmanitějších a nejdůležitějších skupin živočichů jurských oceánů.


Zdroj: ScienceDaily
Zdroj titulní fotografie: Wikimedia Commons
Citovaná studie: https://peerj.com/articles/9808/