Potřeba vody je všeobecně přijímaným územ pro možný vznik a zachování života. Organismy na jiném organizačním základu, než který známe, lze stále označit za teoretické. Voda se však zdá být součástí každé kamenné planety, díky specifickým fyzikálním pochodům při jejím vzniku.

„Existují dvě hypotézy vzniku vody. Jedním z nich je, že dorazí na planety náhodou, když se asteroidy obsahující vodu srazí s dotyčnou planetou,“ říká profesor Martin Bizzarro z Centra pro formování hvězd a planet na Fakultě zdravotnictví a lékařských věd Kodaňské univerzity. „Druhou hypotézou je, že voda vzniká v souvislosti s formováním planety. Naše studie naznačuje, že tato hypotéza je správná, a pokud je to pravda, je extrémně vzrušující, protože to znamená, že přítomnost vody je bioproduktem procesu formování planety,“ dodává.

Společně s Zhengbinem Dengem tak postavili znalosti o vzniku vody na planetách vzhůru nohama. Pokud by se ukázala teorie Martina Bizzarra a Zhengbina Denga jako správná, život v planetárních systémech mohl mít větší šance na rozvoj, než se dříve předpokládalo.

Ze studie vyplývá, že na Marsu byla voda po prvních 90 milionů let existence planety. „Naznačuje to, že se voda utvořila při vzniku Marsu. Tato teorie nám říká, že se voda může přirozeně vyskytovat na planetách a nevyžaduje externí zdroj, jako jsou asteroidy bohaté na vodu,“ dodává profesor Bizzarr. Přítomnost vody na Marsu v minulosti byla nedávno potvrzena skrze experiment prováděný na Geofyzikální Ústavu AV ČR.

K tomuto bizarnímu závěru došel tým profesora Bizzarra skrze analýzu 4,45 miliardy let starého meteoritu původem z planetární kůry Marsu. Kámen dostal přiléhavé jméno Black Beauty (Černá krása/kráska). Někdy je označovaný jako Northwest Africa (NWA) 7034. Na Zem se dostal po bombardování Marsu v prvopočátcích jeho vzniku. Tehdy bylo dopady těles vymrštěno obrovské množství jeho povrchových materiálů, které se dostaly do meziplanetárního prostoru a některé poté až na Zem.

Black Beauty byl objeven v Marocké poušti v roce 2011. Přes všemožné překupníky se jeho kus dostal až do rukou výzkumného týmu. Na jeho koupi museli sehnat horentní honorář z fondů. Jediný gram z něj stál totiž chvíli po objevu neuvěřitelných 10 000 dolarů (dnes cca 224 000 korun). Na všechny analýzy a metodiky pak potřebovali gramů 50. Přítomnost molekul vody v něm byla pro všechny jistě pořádným překvapením.

Teoretická práce s konkrétními a neoddiskutovatelnými výsledky vyšla v časopise Science Advances. Tým nyní provádí následnou studii zkoumající mikroskopické vodonosné minerály nalezené v Black Beauty. Prastaré vodnaté minerály jsou od svého vzniku původní a nezměněné, což naznačuje, že byl meteorit svědkem samotného vzniku vody na Marsu.

Zdroj: Science Advances
Zdroj úvodního obrázku: Yu Kato