Fosilie je nejstarší známou, která má podobný tvar, jako mořská hvězdice. Její zvláštností jsou především peří podobná ramena připomínající krajku. A právě ty jsou vodítkem ke skupině živočichů kolem mořských lilijic.

Živočich, kterého vědci pojmenovali  Cantabrigiaster fezouataensis se moderním hvězdicím podobá na přibližně 60%. Tato podobnost však nestačí k přesnému zařazení do systému živočichů. Jistou podobnost má nález také s dnešními hadicemi, které patří do příbuzenstva lilijic a hvězdic.

Cantabrigiaster fezouataensis (zdroj: phys.org)

Neuvěřitelně zachovalá fosilie je nejspíš chybějící dlouho hledaný předek všech třech zmíněných skupin živočichů. Pochází z pohoří Antiatlas v severním Maroku z hornin období ordoviku. Maroko je světoznámé svými dokonale zachovanými fosiliemi, jejichž hledání a prodej slouží mnoha místním obyvatelům jako zdroj obživy.

Právě díky soukromým domorodým obyvatelům se často daří poodkrývat fascinující fosilní historii této oblasti. Do Maroka často míří mezinárodní vědecké výpravy, především do výskytů souvrství Fezouata. V něm jsou nalézány výjimečně zachovalé organismy z období GOBE (Great Ordovician Biodiversification event). Tato intenzivně studovaná událost z minulosti Země dokonale ukazuje intenzivní vznik druhů a rodů (biodiverzifikaci) živočichů právě v období ordoviku.

Výzkumný tým z Cambridgské univerzity chce pokračovat, mimo jiné ve výzkumu těchto nejstarších známých ostnokožců. Jejich nálezy mohou přispět k pochopení toho, proč mohli přežít až do dnešních dnů, často v málo pozměněné podobě.

Zdroj: Biology Letters
Zdroj úvodního obrázku: Atanas Zaro