V prestižním časopise Science popsali vědci nález diamantů z neobvykle velikých hloubek zemského pláště. Tyto diamanty se objevují na povrchu Země jen zřídkakdy a téměř vždy jsou postižené kontaktní přeměnou. Ta je způsobena jejich příliš dlouhým transportem skrz zemský plášť a kůru.

Na rozdíl od většiny podobných diamantů byly ty nalezené téměř přeměnou nepostižené, a tak poskytly vědcům neocenitelný zdroj dat pro geochemické analýzy. Pomocí zjištění poměrů izotopů prvků He-Sr-Pb (helium, stroncium, olovo) vědci jejich čistotu potvrdili a určili jejich stáří.

Pro stanovení stáří jsou velice důležité hodnoty poměru izotopů hélia 3He a 4He. Ty vysoké se často dají najít při analýzách hornin velmi starých meteoritů ze zemského materiálu, které dopadly zpátky na povrch. Tyto meteority obsahují horniny z velké části nedotčené geologickými cykly Země a poskytují tak neocenitelné informace o stavu tehdejší zemské kůry a pláště.

Diamanty pochází z hloubek větších než 410 kilometrů. Vědci dlouho předpokládali, že se v takových hloubkách zemského pláště mohou nacházet rezervoáry velice starého magmatu.

Uvnitř Země však dochází k mísení magmat, jejich transportům k povrchu i do větší hloubky. Postupem času tak musí starých magmatických rezervoárů přirozeně ubývat. Nalezené hlubinné diamanty nyní přinesly nezpochybnitelný důkaz, že takové rezervoáry stále uvnitř zemského pláště existují.

Výzkumnice Suzette Timmerman řekla: „Diamanty jsou nejtvrdší a nejvíce nezničitelnou známou přírodní látkou, takže tvoří dokonalou časovou kapsli, která nám poskytuje pohled do hloubi Země. Podařilo se nám získat helium z dvaceti tří superhlubokých diamantů z brazilské oblasti Juina.“

Ty ukázaly charakteristické izotopové složení, které bychom očekávali od velmi starodávného magmatického rezervoáru. To potvrzuje, že plyny jsou pozůstatkem z dob možná i před vytvořením Měsíce srážkou s velkým extraterestrickým tělesem. Z geochemie diamantů je jasné, že se zformovaly v oblasti zvané „přechodová zóna“, která je mezi 410 a 660 km pod povrchem Země. To znamená, že tento rezervoár, který přetrval z prvopočátků Země, musí být v této oblasti nebo pod ní.

Zdroj: Science
Zdroj úvodního obrázku: Jack Ebnet