Sovu pojmenovali Primoptynx poliotauros a podle kosterních pozůstatků měřila kolem 60 cm do výšky. Její taxonomické zařazení je nejasné. Pravděpodobně však patří do vyhynulé čeledi Protostrigidae, která v sobě obsahuje větší množství sov z prvopočátku života po velikém vymírání na konci křídy, při kterém vymizeli všichni dinosauři a spousta různého jiného života.

„Nalezená sova dosahovala přibližně velikosti dnešní sovice sněžné. Výrazně se však odlišuje délkou svých drápů, které dosahují pozoruhodných čísel.“ uvedl hlavní autor článku Dr. Gerald Mayr, ornitolog ze Senckenberg Research Institute and Natural History Museum ve Frankfurtu nad Mohanem.

Životní strategie této sovy byla odlišná od té u dnešních nočních ptáků. Primoptynx lovil podobně jako dnešní jestřábi a drápy mu sloužily více na trhání kořisti, než k samotnému lovu. Velké drápy jsou pro lov kořisti dosti neohrabané, ale tato sova s nimi chytat kořist dokázala.

Fosilie byla objevena před více jak 30 lety americkými paleontology v oblasti Bighorn Basin ve Wyomingu. Fosilie poukazuje na výrazný rozkvět těchto tvorů v období spodního eocénu, který následuje po velkém křídovém vymírání. V té době se ptáci stali vládci naší planety a obsadili veliké množství ekologických nik. Nejznámější jsou nálezy velikých dravých ptačích běžců z tohoto období. Evoluce sov je úzce spjatá s vývojem savců po křídovém vymírání.

Zdroj: Journal of Vertebrate Paleontology
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2020.1769116
Zdroj úvodního obrázku: Jonnelle Yankovich