Kultura Nazca byla velmi významnou archeologickou kulturou, vzkvétající na jižním pobřeží Peru mezi lety 100 př.n.l. a 800 n.l. Příslušníci této kultury obývali údolí řeky Rio Grande de Nazca a údolí Ica. Typická pro tuto kulturu byla tvorba tzv. geoglyfů, neboli maleb a tvarů na zemském povrchu.

K prvnímu významnému velkému nálezu těchto geoglyfů došlo v roce 2019, kdy jich bylo s pomocí umělé inteligence objeveno 143. Vědci poté rozdělili nalezené artefakty do dvou skupin, na Typ B a Typ A. Typ B zahrnoval geoglyfy o velikosti menší než 50 metrů. Součástí skupiny Typu A byly artefakty vetší než 50 metrů. Největší z nalezených měřil dokonce 100 metrů.

Vědci předpokládají, že tyto ornamenty Nazca kultura vytvářela odstraňováním nejsvrchnější vrstvy červenohnědých oblázků a odhalením spodní šedé půdy. Tato půdní vrstva také obsahuje vápno, které působením například ranní rosy vlhne a tvrdne, tím pádem chrání vytvořené linie před erozí. Lidské výtvory zde, díky této zdánlivě malé drobnosti, zůstaly zachované ve velmi dobrém stavu tisíce let.

Proč lidé geoglyfy tvořili je vědcům stále záhadou, ale předpokládají dva možné důvody. Artefakty menších rozměrů Typu B, podle výzkumníků sloužily jako ukazatele cesty. Velké geoglyfy pravděpodobně označovaly místa konaní různých rituálů, aby byly viděny božstvy z oblohy.

Nejnovější archeologický nález zachycuje kočku, ležící na stráni kopce s nastraženýma ušima odhaleným břichem a zvednutým ocasem. Nově nalezený geoglyf měří úctyhodných 120 m a jedná se o nejstarší útvar v oblasti. Kočka byla, podle archeologů, vytvořena cca mezi lety 200-100 př.n.l., což by znamenalo, že se výtvor řadí ještě do období pozdní Paracaské kultury.

Nově nalezený geoglyf kočky v poušti Nazca, Zdroj: Science Alert

Restaurace nově nalezeného geoglyfu, díky jeho poloze na strmém svahu, nebyla snadná. Nyní je artefakt velmi opatrně čištěn a díky pečlivé práci archeologů opět pomalu spatřuje světlo světa.

Zdroj: Science Alert, zdroj titulní fotografie: Science Alert