Protein PCBP1 je novinkou ve výzkumu léčby rakoviny. Jedná se molekulu, která se váže na mRNA (přepsaná forma DNA, která v buňce slouží jako předloha k výrobě bílkovin) a dokáže tak v imunitní buňce ovlivnit výrobu bílkovin. Vědci z The Ohio State University Comprehensive Cancer Center se ve svém výzkumu podívali na to, které bílkoviny protein PCBP1 ovlivňuje, a jak by se tento protein dal využít v léčbě rakoviny.

Nejdříve se pojďme podívat, jaké imunitní buňky jsou důležité v boji proti nádorům. Jsou to bílé krvinky, konkrétně T-lymfocyty, které si můžeme zjednodušeně rozdělit na dvě skupiny: ty, co proti nádorům bojují a ty, které tento boj tlumí. Bojovníci proti nádorům se jmenují cytotoxické T-lymfocyty a ty buňky, které tlumí imunitní systém, se jmenují regulační T-lymfocyty. Oba dva druhy T-lymfocytů jsou důležité a ve zdravém organismu se zároveň regulují, aby se imunitní systém nevymkl kontrole. Když se ale v těle vyskytne nádor, potřebujeme, aby se imunitní systém aktivoval a zvýšil se počet cytotoxických T-lymfocytů schopných nádor zneškodnit. To se ale neděje ve všech případech, protože nádory umí s imunitním systémem manipulovat a zařídit tak, aby v okolí nádoru bylo více regulačních T-lymfocytů. Regulační T-lymfocyty pak zabrání účinkům cytotoxických T-lymfocytů, což mnohdy zapřičiňuje nekontrolovatelný růst nádoru.

Právě teď přichází na řadu  molekula PCBP1. Vědci totiž zjistili, že tato molekula udržuje vysokou hladinu cytotoxických T-lymfocytů – tedy těch bílých krvinek, které mají schopnost nádor zneškodnit. PCBP1 totiž brání tomu, aby si regulační T-lymfocyty vyráběly bílkoviny, které potřebují ke svému přežití.

Vědci udělali ještě jeden pokus, aby více probádali účinky PCBP1 molekuly – na myších modelech provedli transplantaci. U transplantace je naopak potřeba, aby v organismu převažovaly regulační T-lymfocyty, které tlumí imunitní reakci proti transplantovanému orgánu. V případě transplantace vědci zjistili, že je dosaženo lepších výsledků, pokud molekula PCBP1 chybí – nedojde totiž k útoku imunitního systému na transplantát kvůli zvýšenému počtu regulačních T-lymfocytů.

V neposlední řadě výzkum ukázal, že onkologičtí pacienti, kteří mají nízké hladiny PCBP1, lépe odpovídají na imunoterapii pomocí protilátky proti povrchové PD-1 molekule, o které se můžete dočíst více tady. Co nového nám tedy tento výzkum přináší z praktického hlediska? Lékařům tyto vědomosti pomohou lépe vybrat léčbu pro onkologické pacienty a zároveň tyto nové informace budou posouvat výzkum rakoviny a transplantační medicíny dopředu.

Zdroj: https://advances.sciencemag.org/content/6/22/eaaz3865

Úvodní obrázek: unsplash.com