Mezinárodní tým v Číně studoval fosilie odkryté v hnědouhelném dole Shuitangba, který už přinesl mnoho fosilií. Uvádějí, že dolní čelist a proximální femur miocénní opice Mesopithecus pentelicus byly nalezeny v těsné blízkosti a jsou pravděpodobně stejného jedince, o něco níže byla nalezena i patní kost, stejného druhu. Publikovali v nedávném čísle časopisu Journal of Human Evolution.

Dolní čelist a horní část kosti nohy (proximální femur) naznačují, že jedincem byla samice. Výzkumníci naznačují, že tyto opice byly pravděpodobně „všeumělové“, dokázaly se pohybovat na stromech i po zemi. Zuby naznačují, že mohly jíst nejrůznější rostliny, ovoce a květiny, zatímco lidoopi konzumují převážně ovoce. Fascinující na této opici, je to, že stejně jako jiné opice Starého světa měla schopnost fermentovat celulózu, měla střevo podobné kravám.

Zkamenělá patní kost miocénní opice Mesopithecus pentelicus, titulní fotografie zobrazuje zkamenělou dolní čelist, obě staré přibližně 6,4 mil. let. Autor: Xueping Ji

„Všeumělové” Mesopithecus pentelicus byli tedy úspěšní, protože mohli konzumovat nekvalitní potraviny s vysokým obsahem celulózy ale zároveň získávat dostatek energie fermentací potravy, která potom produkuje mastné kyseliny, které jsou poté k dispozici bakteriím. Podobnou cestu využívají přežvýkavci jako krávy, jeleni a kozy. I když existují důkazy o tom, že tento druh vznikl ve východní Evropě a odtud se odstěhoval, vědci tvrdí, že přesné vzorce pohybu nejsou známy, ale vědí, že rozšíření bylo z evolučního hlediska rychlé.

Miocén byl čas dramatických změn. To, na co se zde vědci dívají je fascinující snímek konce miocénu — nyní kompletní s jednou z posledních opic a zároveň jednou z opic nového řádu. Zajímavý případ evoluce primátů. Ukazuje, že jakmile se vytvoří nová, vysoce adaptabilní forma, je úspěšná a může se stát předkem mnoha dalších druhů.


Zdroj: Penn State News, Autor titulní fotografie: Xueping Ji