Živočichové potřebují kyslík ke svému životu. To platilo jako základní fakt našich přírodovědných znalostí. Zdá se, ale že tým vědců vedený Dayanou Yahalomi z Univerzity v Tel Avivu objevil jednu výjimku (studie k nahlédnutí zde). Zatímco u některých organismů je známo, že přežijí určité životní fáze bez kyslíku, tento živočich se bez kyslíku obejde celý život. Chybí mu totiž fungující mitochondrie a fakticky tak ani není schopný dýchání.

Jedná se o parazita běžně žijícího na těle lososů. Jeho latinský název je Henneguya salminicola a je příbuzným medúz. Když vědci analyzovali jeho genom, nenašli vůbec mitochondriální DNA. Tento objev, který zprvu považovali za nějakou chybu, byl následně potvrzen pomocí fluorescentního barviva, které se váže na DNA a které nezbarvilo žádnou část buňky mimo její jádro. Naopak u jiných, příbuzných parazitů došlo ke vzniku modrých teček mimo jádro, symbolizujících přítomnost mitochondriálního DNA. H. salminicola tak má zapovězeno dýchání a výrobu „buněčného paliva“ –Adenosintrifosfátu (ATP). Otázkou stále zůstává, jak tento organizmus ATP získává. Je možné, že ho nějak odebírá z těla hostitele.

H. salminicola s fluorescenčním barvivem (autor: Stephen Douglas Atkinson)

Podobný objev byl učiněn již v roce 2010, kdy Roberto Danovaro z Univerzity v Marche v Itálii přišel s tím, že skupina živočichů zvaných korzetky a žijících v mořských sedimentech nemá žádné pod mikroskopem viditelné mitochondrie. Ostatní biologové ale tvrdí, že studium genomu je nutné k potvrzení, že tito živočichové také ztratili schopnost dýchání. Na této analýze se v současnosti pracuje.

Nejnovější objev je významným milníkem, který nám ukázal, že i mnohobuněčné organizmy jsou schopné adaptace na anaerobní prostředí. Vědci si slibují i lepší porozumění přechodu z aerobního na anaerobní metabolismus.

Zdroje:

https://www.pnas.org/content/early/2020/02/18/1909907117

ScienceAlert, NewScientist

Úvodní obrázek: Stephen Douglas Atkinson