Oblast Wilamaya Patjxa je rozsáhlé pravěké naleziště v blízkosti jihoamerického pohoří And. V roce 2018 areál odkryl vědcům na první pohled běžný nález, 6 pravěkých hrobů. Při bližším zkoumání nicméně antropologové, v čele s Randy Haasem, odhalili něco nečekaného.

V období pravěku nebylo nic neobvyklého, že zemřelému bylo do jeho hrobu vloženo několik artefaktů. Toto platilo i pro 6 nově nalezených hrobů v oblasti Wilamaya Patjxa. V jednom z nich vědci nalezli velmi bohatou výbavu zbraní-hroty střel, sadu loveckých nástrojů atd. Antropology velmi zaskočil fakt, že tento hrob nepatřil muži, ale ženě.

Výzkumníci odkrývají naleziště na Wilamaya Platjxa, Zdroj: Live Science

James Watson, spoluautor studie, byl první z vědeckého týmu, který začal mít podezření, že nalezené ostatky patří ženě. Tyto kosti byly totiž podstatně menší, než ostatní, nalezené v této oblasti. Detailní analýza proteinů, ze zubů těchto ostatků, potvrdila Watsonovo podezření. Překvapivé zjištění vedlo výzkumný tým k zamyšlení, zda-li se jedná o ojedinělý jev, nebo jestli to byl běžný vzor chování pravěkých amerických civilizací. Proto se rozhodli blíže prozkoumat záznamy z ostatních amerických pohřebišť z pozdního Pleistocénu a raného Holocénu.

Vědci identifikovali 429 kosterních pozůstatků napříč Amerikou. Z toho 26 jedinců bylo pohřbených s velkým množstvím loveckých nástrojů, 11 žen a 15 mužů.

„Z nálezů vidíme, že lovecké nástroje jsou stejně pravděpodobné v hrobech žen i mužů,“ říká Haas.

Výzkumný tým zatím neví jistě, jestli jsou „ženy lovkyně“ dominantou pouze starých indiánských kultur, nebo by se daly najít také v jiných kulturách. Nicméně předpokládají, že podobný nález v jiné geografické oblasti je velmi pravděpodobný. Antropologové usuzují, že to, co rozhodovalo při výběru lovce, nebylo pohlaví, ale věk.

Při malém počtu jedinců v jedné pravěké sociální skupině bylo podle vědců velmi nepravděpodobné, že by se náročných loveckých strategií účastnili pouze muži. Například hnaní stáda do pasti, nebo střílení na zvěř, aby šla jedním směrem, byl úkol, který si žádal velké množství schopných jedinců.

Antropologové nicméně konstatují, že představa mužů jako lovců a žen pouze jako sběraček je ve spojení s pravěkou společností velmi zažitý stereotyp, který se bude, navzdory faktickým vědeckým poznatkům, těžce překonávat.

Originální publikace: https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eabd0310

Zdroj: Live Science, zdroj titulní fotografie: Live Science