Gregory měl za úkol popsat několik kostí (čelist a dráp) z různých lokalit pro svého školitele, sám je totiž studentem na Státní Univerzitě v Oklahomě.  Obě byly nalezené nezávisle na sobě. Čelist pochází již z roku 1983 z formace Two Medicine v Montaně. Dráp je nálezem z formace Horseshoe Canyon z kanadské Alberty v roce 2018. Obě kosti jsou staré přibližně 71-75 milionů let a pochází z období křídy, kdy se stávali tyranosauři vládci tehdejšího světa.

Fosilie drápu byla uvězněná v kameni a nebylo by možné ji v pořádku dostat ven, detailně prozkoumat a přiřadit do rodu či druhu dinosaura. Tak Funstona a jeho školitele, Philipa Currie, napadlo, že využijí moderního 3D skenovacího přístroje. Vzali k tomu i nalezenou čelist. Když pak morfometrickou analýzou porovnali sken s dosud známými čelistmi dinosaurů, byli velice překvapeni. Čelist s velikou pravděpodobností patří embryu jednoho z nejbližších předků Tyrannosaura rexe.

3D model zkoumané čelisti (dole), její velikost a tvar porovnána s jinými nalezenými kostmi juvenilních tyranosauridů (autor: Gregory Funston, 2020)

V minulosti se mnoho vědců snažilo zrekonstruovat možnou podobu mláďat a embryí tyranosaurů. Nyní však mají v rukách jejich pravděpodobnou podobu. Tato morfometrická analýza je průlomem znalostí o předcích tyranosaurů. Zkoumaný nenarozený jedinec by, podle propočtů, mohl dosahovat zhruba velikosti čivavy. A jelikož ještě nebylo s jistotou identifikováno možné vejce patřící tyranosaurům, tento nález dává výzkumníkům velice jasný pohled na jeho velikost.

Zmíněný objev byl představen při online konferenci v minulém týdnu.

Zdroj úvodního obrázku: Fausto García
Zdroj: National Geographic