„Subsidence (snižování nebo sesedání zemského povrchu) je potenciálním destruktivním přírodním ohrožením, které může být způsobeno různými přírodními i lidskými faktory. Zpravidla je výsledkem zmobilizování pevných nebo tekutých látek v podzemí“, popisuje mezinárodní vědecký tým v nové studii.

Tématem studie v časopisu Science bylo vytvoření modelu, který odhaduje míru rizika poklesu půdy v různých částech světa. Zároveň studie představuje veškeré parametry, které do modelu vstupují a v závěru zveřejňuje výsledky získané využitím vytvořeného modelu.

Dosavadní výzkum naznačil, že již několik světových lokalit trpí problémy se sesedáním půdy v důsledku těžby podzemní vody. Například v Indonésii odborníci navrhují přesunout hlavní město Jakarta z ostrovu Jáva na ostrov Borneo. V Jakartě totiž zem klesla natolik, že vláda má obavy, že se průsakem brzy může naplnit oceánskou vodou. Pokles půdy však nemusí mít vždy natolik dramatický průběh, nicméně může narušit stabilitu budov, změnit průběh povodní apod.

Subsidence se obecně stala problematickou v oblastech s vysokou populací nebo intenzivním zemědělství. V obou těchto případech dochází k obrovskému využití podzemní vody a při jejím odčerpání dochází k narušení stability povrchu v daném místě a dojde k sesedání. To se děje dvěmi možnými způsoby. Buď se jedná o dlouhotrvající pomalé poklesy úrovně terénu nebo jsou poklesy naopak rychlé a jejich důsledky jsou často považovány za závrty (primárně vnější krasové tvary vznikající při rozpouštění krasových hornin).

K vytvoření modelu pro předpověď subsidence vědci nejprve získali data popisující pokles, který již nastal nebo k němu dochází nyní. Poté z různých zdrojů získali informace o geologickém podloží, klimatických podmínkách, náchylnosti k povodním, suchu a obecně data o lidské činnosti v daném místě (zejména čerpání podzemní vody, podzemní těžba atd.).

Zdroj: https://science.sciencemag.org/content/371/6524/34

Při aplikaci modelu a porovnání se skutečně probíhajícím sesedáním půdy napříč Zemí vědci zjistili 94% úspěšnost modelu. Pomocí něho následně vytvořili mapu světa s rizikem sesedání – viz obrázek. Lze tvrdit, že zhruba pětina světové populace (včetně hlavních měst) žije v rizikové oblasti, z níž drtivá většina se nachází v Asii.

Poklesy půdy mohou velmi výrazně ovlivnit lidi žijící v povodňových oblastech a je velmi důležité subsidenci nadále sledovat. Dílčí výsledky pak vědci doporučují zahrnovat do analýz povodňových rizik a zmírňování dopadů povodní.

Původní publikace: https://science.sciencemag.org/content/371/6524/34

Úvodní foto: Clay Banks, Unsplash