Výzkumníci z Carnegie-Mellonovy Univerzity objevili novou metodu jak rostlinám poskytnout nejdůležitější živiny. Jde o efektivnější a ekoligčtější postup, než který jsme doposud znali.

Jedná se o přelomovou studii. Metoda zvýší účinnost přenosu látky z povrchu do nitra rostliny. V současosti jsou plodiny stříkány pomocí různých výživových směsí nebo pesticidů. Bohužel většina (až 95%, podle některých zdrojů) těchto látek skončí mimo rostlinu. Díky tomu se zdržují v půdě a mohou pronikat až do podpovrchových vod. V obou případech můžou mít tyto látky negativní ekologický dopad, nehledě na obrovskou neefektivitu současného způsobu.

Nová metoda popsaná ve vědecké studii dr. Avellana (Avellan et al., 2019) navrhuje použití mikročástic, které by měly dosáhnout téměř 100% efektivity v přenosu do rostliny. Částice menší než 50 nm jsou stříkány na povrch rostliny a asimilačním proudem rozvedeny do míst kde jsou právě potřeba.

Pomocí této metody se můžeme dočkat i účinnější léčby rostlinných chorob. Výzkum může mít obrovský celkový dopad na zemědělskou výrobu. Efektivnější způsob dodávání nutrientů a pesticidů znamená menší náklady a usnadnění výroby.