Výsledkem největší klinické studie zaměřené na vztah mezi vitamínem D a depresí, která kdy byla provedena, ukazuje, že vitamín D nijak nezlepšuje náladu, ani nezabraňuje vzniku deprese. Studie zkoumala téměř 20.000 lidí, mezi které byl náhodně rozdělen vitamin D a placebo. Výzkumníci netestovali subjekty, které již měly nízké hladiny vitamínu D, ale spíše se soustředili na zdravé jedince a na následky dlouhodobého užívání tohoto vitamínu.

Vitamín D se v těle vytváří poté, co kůži vystavíme slunečním paprskům. V zimních měsících, kdy jsou krátké dny a dlouhé noci, má spousta lidí hladiny vitamínu D nižší než ve zbytku roku. Z toho někteří vědci vyvodili hypotézu, že jeho nedostatek může hrát zásadní roli při vzniku sezónní afektivní poruchy, která se projevuje jen v zimě –  v mírné depresi.

Nízké hladiny vitamínu D v krvi byly často pozorovatelně spojované s vyšší možností rozvinutí deprese, nicméně kauzalita mezi nimi nikdy stanovena nebyla. Řada malých náhodných klinických studií zkoumala, zda doplňování vitamínu D může zabránit depresi nebo aspoň zlepšit náladu lidem středního a staršího věku. Téměř všechny výsledky ukázaly, že doplňování vitamínu D nijak vzniku deprese nezabraňuje.

Zmíněná nová studie zkoumající vztah mezi hladinami vitamínu D a depresí byla součástí velké klinické studie, která vyšetřovala preventivní techniky proti rozvinutí nemocí kardiovaskulárního systému a rakovině. Odnož zabývající se hladinami vitamínu D zkoumala celkem 18.353 subjektů, s průměrným věkem 67 let.

Autorka studie Olivia Okereke říká: „Jedním z vědeckých problémů je, že abyste zjistili, zda léčba proti vzniku deprese funguje nebo ne, potřebujete ke zkoumání velký počet účastníků. Díky možnosti testovat téměř 20.000 lidí jsme tento problém vyřešili.“

Zkoumaní lidé byli náhodně rozděleni na aktivní skupinu a na placebo skupinu. Aktivní skupina užívala každý den, po dobu pěti let, 2 000 MJ vitamínu D3. Podle vědců byly na konci studie výsledky jasné. Míra výskytu deprese byla u aktivní skupiny a placebo skupiny statisticky téměř stejná. A co je důležitější, v době výzkumu nenastalo u účastníků ani žádné výrazné zlepšení nálad.

Studie se soustředila výhradně na subjekty se zdravou hladinou vitamínu D. U účastníků, kteří již měli nízkou hladinu vitamínu D a byli umístěni do aktivní skupiny, která užívala vitamín D, byl nárůst jeho hladiny zaznamenán. Nicméně výzkumníci říkají, že k tomu, aby pochopili dopady jeho dlouhodobého užívání ve velkých dávkách u lidí, kteří ho mají nedostatek, je potřeba dalších výzkumů.

I když studie prokazuje, že jinak zdraví jedinci vitamín D jako preventivní prostředek proti vzniku deprese užívat nemusí, stále není jasné, jestli vážné nedostatky tohoto vitamínu vedou ke změnám nálad nebo vzniku deprese.

Studie ale neříká, že by lidé měli vitamín D přestat brát úplně. Je prokázané, že vitamín D má zásadní vliv na zdraví kostí a metabolismu. Nicméně mnoho předpokládaných výhod vitamínu D tyto náhodné studie zpochybňují.

Zdroj: jamanetwork.com
Obrázek: depositphotos