Zpráva Asijské rozvojové banky (ADB) naznačuje, že nyní je vhodný čas nasadit do provozu veřejné dopravy nové a zelenější technologie. Důležité je to proto, aby si veřejná doprava zachovala svou stěžejní roli pro zajištění přepravy i během “nového normálu”.

Veřejná doprava se po zatím nejsilnějším průběhu pandemie COVID-19 musí přizpůsobit „novému normálu“ a implementovat do praxe technologie, které ji učiní ekologičtější a odolnější vůči budoucím katastrofám. Takový závěr uvádí nová zpráva Asijské rozvojové banky (Asian Development Bank – ADB).

Report nazvaný Pokyny ke COVID-19 a Doprava v Asii a Tichomoří (Guidance Note on COVID-19 and Transport in Asia and the Pacific) podrobně popisuje dopad pandemie na dopravu v Asii a Tichomoří a ve světě. Příkladem je změna dopravního chování kvůli omezení provozu veřejné dopravy, jenž se podepsalo na klesajícímu využití (počtu přepravených) veřejné dopravy.

„Dvěma klíčové výzvy, které před námi stojí, je vyřešení provozní kapacity veřejné dopravy spolu se způsobem, jak zachovat bezpečnostní požadavky na odstup mezi jednotlivými pasažéry spolu s tím, jak nejlépe získat a uchovat důvěru veřejnosti v návratu k veřejné dopravě,“ řekl Bambang Susantono, viceprezident ADB.

„V krátkodobém horizontu je klíčové vynaložit více úsilí pro to, aby se uživatelé veřejné dopravy cítili bezpečně. Z dlouhodobého hlediska sehraje důležitou roli technologický pokrok. A to především na poli digitalizace veřejné dopravy, systému sdílení dat, automatizace, umělé inteligence a obnovitelných zdrojů spolu s elektrickou energií. Ty mají velký inovační potenciál nejen pro samotnou službu veřejné dopravy, ale i pro konkrétní města a jejich udržitelný rozvoj,” uvádí v reportu dále Bambang Susantono.

Z reportu vyplývá, že pro města a veřejnou dopravu se právě otevřelo „okno příležitostí“ pro přijetí nových opatření a zlepšení veřejné dopravy pro zajištění bezpečného a ekologicky šetrného provozu veřejné dopravy. Report dále uznává, že veřejná doprava je pouze jednou z mnoha dopravních alternativ a uvádí, že v současné době je stejně tak důležité, aby se města snažila nejen zlepšovat podmínky provozu veřejné dopravy, ale i podmínky pro rozvoj a využití nemotorizovaných druhů dopravy.

Důvěra cestujících ve veřejnou dopravu by měla být obnovena zaváděním takových opatření, které snižují riziko přenosu COVID-19, jako je časté čištění vozidel, termo-skenování na palubě veřejné dopravy a monitorování zakrytí obličeje.

Klíčové návrhy vyplývající z reportu jsou:

  • zavedení dalších preventivních opatření a vyspělých technologií umožňující bezkontaktní odbavování pasažérů
  • nová opatření pro řízení poptávky a operacionalizace provozu
  • rozšíření nemotorizované přepravní kapacity (např. systém sdílených kol)
  • nová forma finanční podpory pro zavedení zmíněných změn

Více o dopravní tématice spojené s COVID-19 jsme na CZECHSIGHT publikovali v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/103630/public-transport-must-use-short-window-of-opportunity-to-bounce-back/

Foto: Flo Karr,Unsplash