Může dopravní aplikace změnit nejen způsob, jakým se lidé pohybují po městě, ale i celý dopravní systém? Kvůli myšlence Mobility as a Service (mobilita jako služba) se ukazuje, že ano.

O čem ale je Mobility as a Service?

To je základní otázka rámující studii Mobility as a Service: A Critical Review of Definitions, Assessments of Schemes, and Key Challenges, která byla publikována v časopise Urban Planning kolektivem vědců, zkoumající městské plánování. Autoři se zde snaží představit na základě konkrétních příkladů systémů Mobility as a Service (MaaS) základní charakteristiky konceptu (MaaS), včetně důvodů, které vedou k jeho použití v praxi.

ph credit: https://unsplash.com/@marulla

Pro hustě osídlené městské lokality je v dnešní době typická jejich variabilita ohledně dostupných možnostech dopravy. Obyvatel takové lokality tak není odkázán pouze na veřejnou dopravy a svůj vlastní dopravní prostředek, jako kolo, chůze, automobil a jiné, ale může využít také řadu sdílených služeb, jako systém sdílení aut (carsharing), kol a elektrokol (bike sharing), koloběžek či skútrů.

Ačkoli se může zdát bohatá nabídka různých dopravních možností na první pohled jako velkou výhodou usnadňující každodenní přemísťování se, ve skutečnosti však na uživatele klade nové nároky. Uživatel se totiž musí na základě rychlé orientace rozhodnout, která z možných dopravních alternativ pro něj bude nejoptimálnější a zohlednit při výběru řadu faktorů. Bohužel srovnání dostupných dopravních možností podle rozličných kritérií činí rozhodování složité a nepřehledné.

Díky rozvoji moderních technologií, sdílené a digitální ekonomiky je však řešení vzdálené jen na dotek prstu. A to právě kvůli konceptu Mobility as a Service, jak dokládá studie.

Od soukromého vlastnictví ke krátkodobému pronájmu

Charakteristickou proměnou dopravního chování, které se odehrává především ve městech po celém světě, je přechod od modelu založeného na soukromém vlastnictví dopravního prostředku k modelu, který je založený na přístupu, tedy dočasnému a krátkodobému pronájmu zvoleného dopravního prostředku. To je možné kvůli vývoji systémů pro sdílení automobilů, kol, skútrů a koloběžek.
Tato varianta má však dvě strany mince. Samozřejmě je skvělé mít na výběr z hlediska ceny, pohodlí, rychlosti, zdraví nebo ekologické stopy. V praxi je však obtížné udělat nejlepší volbu. A to především proto, že téměř každá dopravní služba má svou vlastní aplikaci. Není proto jednoduché porovnat, co bude nejrychlejší či nejlevnější. Nehledě na fakt, kdy kvůli kombinaci několika dopravních prostředků, např. veřejný a soukromý, pak musíme za každý platit zvlášť.

Integrace jako řešení

Mobilita jako služba (MaaS) je tedy nový koncept v oblasti mobility, který řeší problém nepřehledné orientace v mnoha dopravních možností a nahrazuje ho jedním řešením. MaaS se tak objevila jako reakce na nové cestovní chování a technologický vývoj, která kombinuje všechny dostupné druhy dopravy a služeb. Jedná se o platformu, která integruje veřejné, soukromé a sdílené dopravní prostředky. Platforma, která nejen umožňuje najít nejlepší dopravní alternativu, která vyhovuje potřebám uživatele, ale lze jejím prostřednictvím platit za cestování, bez ohledu na to, zdali uživatel kombinuje jednu či více dopravních možností.

Hlavním účelem platformy není vybrat vhodný způsob cesty pro uživatele, ale poskytnout mu aktuální nabídku dopravních alternativ ve vztahu k mnoha proměnným, jako je čas, vzdálenost, cena, pohodlí, ekologická stopa, dostupnost parkovacích míst nebo aktuální dopravní situace.

Konečná volba se provádí na základě preferencí uživatele. Klíčové je, že celý proces rozhodování je přehledný, jednoduchý a probíhá pomocí jedné aplikace. Vedle toho má MaaS potenciál také motivovat k použití takových způsobů dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Pochopitelně, různé platformy systému MaaS se liší svou funkcionalitou. Některé platformy uživateli umožní hledat dostupné dopravní prostředky a služby, zatímco jiné jsou rozsáhlým společníkem pro každodenním dojíždění umožňující nejen vyhledávat, ale i rezervovat dopravní služby a platit ze ně. Jedním příkladem je Whim z Helsinek. Tamní služba MaaS zahrnuje veřejnou dopravu, taxi, půjčovnu aut a kol a regionální železnice. To vše má uživatel k dispozici jak na základě jednorázové platby za ujetou trasu (pay-as-you-go) nebo jako tři různé předplatné (viz přiložený obrázek). Dalším příkladem je italské My Cicero, které sice nemá možnost předplatného, ale kromě všech druhů dopravy a služeb, podobně jako v Helsinkách, ukazuje dostupná parkovací místa nebo umožňuje zakoupení povolení ke vjezdu do městské zóny pro osobní automobily.

Whim - ceník platformy MaaS, zdroj: https://whimapp.com/plans/

A co dál?

Implementace a vývoj platformy MaaS je komplikovaný proces s řadou výzev. Je tedy na čase, aby národní, regionální a místní orgány, vědci a soukromé subjekty v oblasti dopravy a technologie zahájili debatu o možnostech a rozvoji MaaS. Pro úspěšný vývoj a implementaci MaaS je důležité najít společnou vizi všech zúčastněných stran o tom, jak by měl model MaaS fungovat. Zároveň je také důležité vytvořit podmínky, které by všem zúčastněným stranám v odvětví MaaS umožnily integrovat jejich služby, zajistit ochranu údajů a dat, prodej vstupenek apod.

Kvalita systému je pro budoucnost MaaS zásadní. Ať už je založena na veřejném nebo soukromém sektoru. Nové možnosti v oblasti dopravy, jako je sdílení automobilů, elektronická kola a další, představují významnou konkurenci pro současné formy cestování po městě, zejména pro osobní automobily. A je to právě platforma Mobility as a Service, která má potenciál zlepšit kvalitu městské dopravního systému a života jednotlivých uživatelů.

Originální studie: https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/931

photo credit: https://unsplash.com/@marulla