Virtuplex je unikátní centrum pro využití virtuální reality. Jedná se o největší komerčně dostupnou halu na světě, která pomáhá využívat virtuální realitu v podnikání. Pomocí virtuální reality lze nadesignovat nové komerční či kancelářské prostory či produkty všeho druhy. Jeho hlavní výhodou je rychlost a malá nákladnost. Během chvíle může zákazník zcela změnit návrh celého produktu, nebo naopak pouze doladit detaily. Vedle designu nových produktů slouží virtuální realita jako nenáročná pomůcka pro produktové prezentace. Během chvíle je možné odprezentovat produkt, aniž by bylo nutné jeho složité převážení z místa na místo.

Zdroj: Virtuplex

Při stavbě nové firemní pobočky nebo kancelářských prostor je nutné zohlednit řadu záludných faktorů. Osvětlení, nátěr stěn, design nábytku nebo volba materiálů jsou detaily, které hrají roli v péči o zákazníka a zaměstnance. Virtuální realita poskytuje prostředí, ve kterém lze nasimulovat všechny varianty a požadavky, které firma má a následně je předložit skupině respondentů tak, aby mohla vyhodnotit, co je pro ni nejlepší.

Pro velké i malé firmy se stává využití virtuální reality při realizaci projektu celkem běžnou praxí. Spolupráci s Virtuplexem tak navázala např. Česká spořitelna na její doporučení i Erste Group Bank AG, která si nechala ve virtuální realitě navrhnout několik bankovních poboček pro pět ze sedmi evropských trhů, na kterých působí.

Jednou z hlavních výhod spatřuje Erste v možnosti ukázat své pobočky skutečným zákazníku předtím, než je postaví v reálném světě. Pět z nich respondenti prozkoumali ve virtuální realitě, kde hodnotili design, uživatelskou cestu a přinášeli podněty ke zlepšení tak, aby po realizaci poboček ideálně nemuselo dojít k žádným následným úpravám. „Největší přidanou hodnotou je možnost vybudovat pobočku ve virtuální realitě velmi rychle, zeptat se na názor reálných bankovních klientů a okamžitě zapracovat jejich požadavky. Tento proces spoluutváření a testování s našimi klienty by byl ve fyzickém prostředí extrémně zdlouhavý a nákladný. Využitím virtuální reality, jsme schopni vylepšit s klienty pobočku k jejich spokojenosti během několika dní,” říká Iva Jarešová ze společnosti Erste Group Bank AG.

Zdroj: Virtuplex

Kromě využití virtuální reality pro testování focus group složené z potenciálních zákazníků, je přínosné prohlédnout si a upravit projekt ve virtuální realitě už v rané fázi přípravy. Navrženou podobou pobočky může ve virtuální realitě procházet najednou až pět osob. Hala o rozloze 600 m2, a také bezdrátové backpacky navíc zajišťují volný a ničím nerušený pohyb zákazníků. Ti spolu v reálném čase komunikují o případných změnách, které může Virtuplex operátor ihned do modelu zapracovat. Díky tomu firmy ušetří týdny i měsíce finálního ladění poboček za ostrého provozu a eliminují i množství chyb, kterých by se jinak dopustily. Těchto předností si je vědomá i společnost Erste Group Bank AG.

Brzy se navíc dočkáme zpřístupnění aplikace, která umožní přístup ke vzdálenému připojení do virtuální reality. Prezentace návrhů nových poboček bank anebo obchodů se tak stane ještě snazší.

Zdroj: Virtuplex
Foto: stephan sorkin, Unsplash