Glioblastom je nejčastější a nejagresivnější nádor centrální nervové soustavy. Nádor má původ v gliových buňkách, což jsou podpůrné buňky, které se v mozku starají o správnou funkci neuronů. Agresivita nádoru spočívá v ochromení imunitního systému, který poté není schopný proti rakovině bojovat. Vědci z University of Calgary přicházejí se studií, která odhaluje potenciál vitaminu B3 v léčbě glioblastomu.

Ve studii vědci zkoumali efekt vitaminu B3 na myších, kterým byl implantován lidský glioblastom do mozku. Vědci odhalili, že už samotný vitamin B3 podávaný myším s glioblastomem zpomaluje růst nádorových buněk. V kombinaci s chemoterapií dokázal vitamin B3 významně zpomalit růst nádoru a prodloužit myším život 5krát oproti myším, které léčeny nebyly.

Na obrázku jsou snímky 4 řezů myších mozků z magnetické resonance, červená šipka označuje nádor. Vlevo nahoře vidíme mozek myši, která nebyla léčená - nádor je u ní největší. Vpravo nahoře vidíme mozek myši, která byla léčená pouze chemoterapií a vlevo dole je mozek myši léčené pouze niacinem (vitamin B3). Nádor u myši léčené pouze chemoterapií je větší než u myši léčené pouze niacinem. Nejmenší velikost má nádor myši léčené kombinací niacinu a chemoterapie, což může znamenat, že i u lidských pacientů bude nejúčinnější kombinovaná léčba. 

Jak vypadá mechanismus účinku vitaminu B3? Vitamin B3 dokáže nabudit buňky imunitního systému tím, že v místě nádoru doposud neznámým mechanismem zvýší koncentraci interferonu. Interferon je molekula, která umí probudit a připravit bílé krvinky k boji proti nádoru. Účinky vitaminu B3 se však liší dle jeho koncentrace v krvi a také dle místa účinku. V medicíně se dnes například využívá v léčbě aterosklerózy, kde naopak umí imunitní systém utlumit.

Ačkoliv víme, že vitamin B3 je velmi bezpečný, stále je třeba provést klinické testy, které odhalí správné dávkování, aplikaci a dobu užívání.

Zdroj: https://stm.sciencemag.org/content/12/537/eaay9924

Uvodní obrázek: www.neurologyadvisor.com

Více o léčbě rakoviny na CZECHSIGHT: