Výzkumy ukazují, že děti, jejichž matky během těhotenství trpěly preeklampsií, mají vyšší riziko rozvoje vysokého krevního tlaku. Preeklampsie je onemocnění, které se týká těhotných žen a je charakteristické právě vysokým krevním tlakem. Podle nejnovějšího výzkumu amerických vědců z Johns Hopkins University může být tato nepříznivá souvislost mezi preeklampsií matky a výskytem vysokého tlaku u dítěte snížena nebo dokonce odstraněna u dětí, které byly během těhotenství vystaveny vyšším hladinám vitaminu D v děloze.

Proč je důležité zabránit rozvoji vysokého krevního tlaku u dětí již v úplných počátcích? Vysoký krevní tlak v dětství je totiž spojen s hypertenzí a srdečními chorobami v dospělosti. A jsou to právě kardiovaskulární onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtnosti ve vyspělých zemích.

Zjištění založená na analýze údajů o 754 párech matek a dětí naznačují, že vyšší hladiny vitaminu D v těhotenství mohou pomoci chránit děti narozené preeklamptickým ženám před rozvojem vysokého krevního tlaku. Již dříve vědci zjistili, že nedostatek vitamínu D negativně ovlivňuje zdraví kardiovaskulárního systému, v oblasti péče o ženy s preeklampsií a jejich děti se však jedná o novinku.

V této studii tedy vědci zjistili, že existuje souvislost mezi vitaminem D a vysokým krevním tlakem v dětství. Z předchozího výzkumu je zároveň vědcům známo, že vysoký krevní tlak v dětství může negativně ovlivnit krevní tlak jedince v dospělosti. Poslední částí stavebnice a zároveň dalším úkolem pro další vědecké skupiny prozatím zůstává prozkoumat vztah vysokého krevního tlaku již dospělých dětí preeklamptických pacientek v závislosti na hladinách vitaminu D.

Zdroj: Zhang M, Michos ED, Wang G, Wang X,  Mueller NT. Associations of Cord Blood Vitamin D and Preeclampsia With  Offspring Blood Pressure in Childhood and Adolescence. JAMA Netw Open. 2020;3(10):e2019046. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19046

Úvodní obrázek: Photo by Jonathan Borba from Pexels