Koronavirová pandemie zasáhla naše domovy jako blesk z čistého nebe. A z obyčejného třídění domácího odpadu může mít člověk zamotanou hlavu.

I zde však platí jednoduchá pravidla. Domácnosti s nenakaženými osobami mohou nakládat s odpadem jako obvykle a třídit do černých a barevných kontejnerů. Roušky, respirátory a rukavice patří do komunálního odpadu. Předtím je vložte do plastového obalu, a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavažte.

Domácnosti, kde je minimálně jedna osoba v povinné karanténě nebo v domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19, se odpad do barevných kontejnerů netřídí. Veškerý odpad odkládejte do plastového pytle s minimální tloušťkou 0,2 mm. Nejpozději do 24 hodin pytel pevně zavažte a povrch ošetřete dezinfekčním prostředkem. Pytel odneste do černého kontejneru na směsný komunální odpad.

A nezapomeňte na základní pravidlo, před i po odnosu odpadků, si umýt ruce. Chráníte tím zdraví své i popelářů, kteří se postarají o bezpečný odvoz.

S tříděním odpadu přichází na pomoc i nová aplikace od organizátorů akce Ukliďme Česko Kam s ním. Ta nabízí rychlé vyhledání míst, kde se lze legálně "zbavit" svého odpadu. „Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad, například v Praze či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje přes 40 000 odběrných míst. A další budou průběžně přibývat,“ říká autor projektu Miroslav Kubásek.


Více o koronaviru na CZECHSIGHT: