Za tímto účelem vědci použili údaje z „Průzkumu kvality života 2012 v Evropě“ ke studiu souvislosti mezi rozmanitostí druhů v okolí a jejich spokojeností u více než 26 tisíc dospělých z 26 evropských zemí. Druhová rozmanitost byla měřena na základě rozmanitosti druhů ptáků.

Ptáci jsou vhodní jako indikátory biologické rozmanitosti, protože patří mezi nejviditelnější prvky živé přírody — zejména ve městech. Jejich zpěv je často slyšet, aniž by bylo samotného ptáka vidět. Navíc je většina ptáků mezi lidmi oblíbená a lidé je rádi sledují. Existuje však i druhý aspekt, který ovlivňuje životní spokojenost lidí — příroda v okolí. Obzvláště vysoký počet druhů ptáků lze nalézt v oblastech s vysokým podílem téměř přirozené, rozmanité krajiny s četností zelených i vodních ploch.

„Evropané jsou se svým životem obzvláště spokojeni, pokud se v jejich bezprostředním okolí nachází vysoce rozmanitá a druhově bohatá příroda,“ vysvětluje hlavní autor studie Joel Methorst, Ph.D.

Podle studie proto hraje rozmanitá příroda důležitou roli ve spokojenosti člověka v celé Evropě — dokonce i mimo ekosystémové služby přírody. Vědci ale zároveň upozorňují na hrozící zdravotní problémy.

Globální hodnocení Světové rady pro biologickou rozmanitost 2019 IPBES a studie ptačích druhů v zemědělské krajině v Evropě jasně ukazují, že biologická rozmanitost v současné době dramaticky klesá. To představuje (kromě mnoha dalších nebezpečí) riziko, že lidská pohoda bude zbídačenou přírodou negativně ovlivněna.


Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800920322084?via%3Dihub

Zdroj: phys.org, Zdroj obrázku: unsplash, Chris