Kvalita vody je pro rybí farmy zcela zásadní. Její znečištění může vést ke katastrofálním následkům. Pro účel její kontroly byla vyvinuta malá plovoucí senzorická krychle, která dokáže efektivně monitorovat její stav.

V současné době využívají provozovatelé rybích farem více senzorů najednou. Každý z nich přitom měří jinou veličinu - zatímco jeden obsah rozpuštěného kyslíku, jiný kyselost. Ve všech případech je nutné provádět měření ručně. Kombinované senzory sice existují, ale jsou nadměrně velké a drahé.

Ve snaze tato omezení řešit, přišli vědci ze saúdskoarabské Univerzity krále Abdulláha (KAUST). Ti vytvořili plovoucí zařízení, které funguje jako elegantní vodní senzor, snímající více proměnných naráz. Namísto toho, aby všechny měřící funkce obsáhl jeden čip, využili jich několik a spojili je v kostku.

Krychlový senzor, zdroj: KAUST

Technologie je vyvážena záměrně tak, aby její solární panel vždy čněl směrem vzhůru a poskytoval tak baterii energii. Jeho spodní strana obsahuje čidla, snímající hodnoty pH, teploty, salinity nebo koncentraci amoniaku. Její boky pak pomocí antény podávají informace o znečištění vzduchu a skrze Bluetooth přednášejí získaná data do smartphonu.

Spoluautorka práce Nazek El-Atab se senzorem, zdroj: KAUST

Výzkumný tým KAUST svou novinku nadále zdokonaluje. V současné době pracuje na chladícím systému, který by zabránil jejímu přehřátí na přímém slunečním světle. Práce, vedená elektrotechnikem Muhammadem Hussainem, byla nedávno publikována v časopise Small.

Originální práce: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201905399

Zdroj: New Atlas, KAUST