Vosy žijí ve stínu svých příbuzných včel, které všichni milují. Vos bychom si ale měli považovat, stejně jako ostatního hmyzu. Mají totiž nepostradatelnou úlohu v opylování a predaci, ale i ve farmacii a ekonomice. Informuje o tom souhrnná studie provedená na University College London.

V rámci studie publikované v Biological Reviews, bylo shromážděno 500 akademických článků, ve kterých bylo zhodnoceno, jak 33 000 druhů bodavých vos přispívá k fungování ekosystému a jaké to může mít dopady na ekonomiku, lidské zdraví a společnost.

Podle vedoucího studie, profesora Seiriana Sumnera, jsou vosy „jeden z těch druhů hmyzu, který prostě rádi nesnášíme. Zatímco včely, které také bodají, jsou milovány pro jejich opylování našich plodin a produkci medu.“ V předchozí studii se ovšem ukázalo, že nenávist namířená vůči vosám je zakořeněna v nedostatku povědomí o důležitosti vos v ekosystémech a jejich užitečnosti pro člověka.

Vosy jsou ve srovnání s ostatním hmyzem, jako jsou včely, nedostatečně prozkoumány. Proto teprve nyní začínáme oceňovat jejich hodnotu a význam v ekosystému. V nové shrnující studii byla přezkoumána stávající data.

Vosy jsou vrcholoví predátoři ostatního hmyzu. Právě role vos jako dravců je velice cenná pro zemědělství. Jsou to právě vosy, kdo reguluje populace členovců, jako jsou mšice a housenky, které poškozují úrodu. Samotářské vosy se specializují na jeden konkrétní druh škůdce, zatímco vosy žijící sociálně mají širší spektrum kořisti a mohou tak kontrolovat množství řady škůdců napadajících plodiny.

Podle vědců by mohly vosy sloužit jako udržitelná ochrana proti škůdcům v rozvojových tropických oblastech, kde by farmáři mohli do blízkosti svých farem přenést populace místních vos s minimálním rizikem pro životní prostředí. Tamní druhy vos jsou totiž schopny držet na uzdě škůdce vysoce hodnotných plodin, jako jsou kukuřice a cukrová třtina.

Přehledová studie rovněž uvádí, že vosy mají zásadní roli v opylování. Opylování je v zemědělství zásadní a má nemalý celosvětový ekonomický význam hodnocený na 250 miliard dolarů ročně.

Vosy totiž navštěvují 960 druhů rostlin, mezi které patří i 164 rostlinných druhů, které jsou závislé výhradně na opylování vosami. Jedná se především o druhy orchidejí, které své květy uzpůsobily tak, aby napodobovaly vosí samičku a byly tak pro vosy lákavější zastávkou. Mnohé vosy navštěvují různé druhy rostlin a slouží tak jako pojistka v případě selhání hlavního opylovače.

Studie rovněž uvádí vosí úlohu ve farmaceutickém průmyslu. Vosí jed a sliny mají totiž antibiotické účinky. Jed jednoho druhu dokonce působí v boji s rakovinou. Dále mohou být vosy i hodnotným zdrojem potravy, v některých tropických zemích jsou již vosí larvy sbírány a konzumovány.

„Úloha vos v opylování je stále nedostatečně pochopena, doufáme, že zlepšením jejich reputace dokážeme mít z vos maximální užitek,“ dodává spoluautor studie Alessandro Cini.

Originální studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12719

Zdroj: ScienceDaily

Obrázek: Jack van Belzen via Unsplash