Spoluzakladatel společnosti Geneea Jiří Hana a mentor Pavel Bartoš byli dalšími hosty Czechsight podcastu. Firma Geneea přišla s inovativní technologií automatické analýzy textu. Technologie disponuje obrovským potenciálem, přizpůsobí se téměř každému zákazníkovi a šetří obrovské množství času. Přesto se firma na českém trhu nemohla prosadit tak snadno, jak by se očekávalo.

V čem vlastně technologie Geneea spočívá? Do počítačového programu vložíme text. Program text zanalyzuje a získá z něj informace. Poté záleží na nás, co chceme, aby program s informacemi udělal. Může z nich sestavit krátké shrnutí textu, vytvořit klíčová slova, štítky, ale nabídnout i vhodné obrázky vztahující se k textu. Takto program může pracovat s jedním textem, ale i s velkým množstvím různých textů.

Analýza jednotlivých textů je zajímavá zejména pro noviny nebo společnosti publikující články. Technologie Geneea projde napsaný článek a vytvoří za vás již zmíněná klíčová slova nebo štítky. Ty pomáhají čtenářům články vyhledat. Automatické štítkování ušetří tvůrcům článků velké množství času, proto je o ní momentálně velký zájem.

Analýzu velkého počtu textů využívají zejména firmy zabývající se zákaznickým servisem. Již není nutné procházet každou otázku nebo hodnocení zvlášť, technologie to udělá za vás. Navíc pro vás předpoví i odpověď, kterou jen schválíte. Technologie zvládne udělat i celkové shrnutí, tzn. projde všechna hodnocení a v několika slovech Vám sepíše výsledky hodnocení. Je to něco jako Google analytics, jen kromě tabulek a grafů vidíte i způsob, jakým lidé odpovídali.

Teď má společnost Geneea spoustu zákazníků, mezi nimi i třeba TV Prima, ale počátky firmy rozhodně nebyly růžové. Největší problém spočíval v tom, že Geneea chtěla svůj produkt nabízet v rozpracované podobě a upravovat ho podle požadavků jednotlivých zákazníků. To nefungovalo z jednoduchého důvodu – technologii, kterou Geneea nabízela, nikdo neznal. Bylo složité potenciálním zákazníkům vysvětlit její princip a možnosti.

Technologii tudíž museli začít nabízet už jako hotový produkt. Z rozpracovaného programu vytvořili hotový balíček s určitými funkcemi, který zákazníkům nabízeli, a o to zájem byl. Štítkování článků je jen jedna z možností, jak s programem pracovat a rozhodně nevyužívá celý jeho potenciál, nicméně dokud Geneea nezačala nabízet již hotový konkrétní produkt, o technologii jako takovou byl zájem minimální.

Momentálně se firma snaží rozšířit své portfolio, nejen proto, že se v technologii skrývá mnohem větší potenciál, ale také proto, že český trh má omezenou kapacitu. Geneea nyní pracuje na programování cizích jazyků a plánuje svůj produkt prodávat do zahraničí.

Během našeho podcastu nám Jirka Hana a Pavel Bartoš předali pár zásadních zkušeností, díky kterým se z nich stal úspěšný startup. A jaké má tedy rady pro začínající podnikatele?

  • Neveďte firmu sami, spolupracujte s někým, koho dobře znáte, protože budou dobré, ale i špatné časy a je lepší nebýt na všechno sám
  • Čtěte knihy o podnikání a držte se jejich rad. Každý má pocit, že zrovna na něj se pravidla psaná v knihách nevztahují a má potřebu dělat věci „po svém“. To je nejrychlejší cesta k neúspěchu.
  • Mluvte s mentory, ti pomůžou přímo Vašemu problému s podnikáním a dají Vám rady, které se týkají konkrétně Vašeho případu
  • Nenechávejte si svůj nápad jen pro sebe a nedoufejte ve velký úspěch hned na začátku podnikání. Často budete muset své podnikatelské strategie měnit
  • Nezavazujte se, dokud nejste dostatečně výděleční, tzn. nenajímejte lidi a nepronajímejte si kancelář, dokud nebudete mít jistotu, že je budete moct zaplatit
  • Sledujte startupové akce, často jsou volně přístupné a zdarma, získáte nejen inspiraci pro vlastní podnikání, ale i případné spolupracovníky
  • Základem pro úspěšný startup jsou minimálně 2 lidi – technik/IT a podnikatel/obchodník. Startupy, které nemají zajištěnou technologickou část jsou de facto nezafinancovatelné
  • A poslední rada – umět přijít s nápadem ve správném formátu a ve správný čas. Někdy, když člověk předběhne dobu příliš, nemusí se dočkat zaslouženého uznání

Několik knih pro začínající podnikatele, které doporučuje mentor Pavel Bartoš:

Lean Startup od Erica Riese

Lean podnikání od Ashe Maurya

Design Thinking od Michaela Lewricka

Na závěr přejeme všem (budoucím) podnikatelům spoustu štěstí a snad Vám zkušenosti a rady Jiřího Hany a Pavla Bartoše s podnikáním pomůžou.

Zdroj: Redakční článek Czechsight
Foto: Geneea

Více podcastů na CZECHSIGHT:

Tento podcast vzniká v kooperaci se zkušenými mentory z agentury Happyend.