Dr. Hossein Rajaei a Dr. Alexander V Rudov podnikli expedici na nejteplejší místo na zemi – poušť Lút v Íránu. Během své cesty objevili nové druhy sladkovodních korýšů, patřících do rodu Phallocryptus.

Cílem expedice bylo lepší pochopení pouštní biodiversity, ekologie, geomorfologie a paleontologie. Nové druhy vědci objevili v malém sezónním jezírku v jižní části pouště.

Biologové nové druhy pojmenovali Phallocryptus fahimii na počest Íránského biologa, Hadi Fahimiho, který se účastnil expedice v roce 2017 a zemřel při letecké nehodě v roce 2018.

Objevení korýši jsou menší než běžná kancelářská sponka a jsou téměř průhlední. Jezírko, ve kterém je výzkumníci našli, je jen dočasné. V poušti se takové „kaluže“ tvoří vždy po sezónních povodních v období jara. Ročně srážky v regionu nikdy nepřesahují více než 30 mm a kromě období dešťů se v poušti nenachází žádné vodní útvary.

I přes téměř nepřetržité sucho jsou tito korýši schopni přežívat. Ve vyschlých sedimentech zvládnou vyčkávat celá desetiletí a teprve s první vodou se vylíhnou.

Poušť Lút je druhá největší poušť v Íránu, rozlohou je větší než Švýcarsko. Drží rekord v nejvyšších naměřených teplotách vůbec, v roce 2005 a 2006 byla zaznamenána povrchová teplota 70,7°C. Vzduch je na poušti chladnější, v létě se jeho teplota pohybuje běžně kolem 50°C.

Phallocryptus fahimi je již pátým druhem rodu Phallocryptus. Výzkumníci dodávají, že morfologické a genetické rozdíly jasně odlišují famini od ostatních druhů korýšů Phallocryptus. Jedná se tedy jednoznačně o nový objev.

Zdroj: www.techexplorist.com
Obrázek: Techexplorist