Pokud ji chceme odolat, je třeba vytáhnout do boje s nejmodernějšími technologiemi, které pěstování plodin maximálně zefektivní. Jednou ze zajímavých inovací poslední doby je robot vývojářské skupiny X, the moonshot factory, který se může stát jedním z průkopníků udržitelného zemědělství.

Vývoj robota je součástí projektu Mineral, který hodlá využít pro pěstování plodin nejnovější technologické inovace a učinit do budoucna jej udržitelným. Cílem projektu je zvýšit druhovou rozmanitost v zemědělství. Tým poukazuje na skutečnost, že je lidstvo celosvětově závislé na relativně omezeném spektru plodin, jako kukuřice, rýže, pšenice nebo brambory. Díky tomu jsou náchylné k chorobám, škůdcům a klimatickým změnám. Zároveň zhoršují rozmanitost půdního mikrobiomu a tím její kvalitu.

Autonomní zemědělský robot, zdroj: X, the moonshot factory

Tým X předpokládá, že chceme-li planetu uživit, je třeba využít nejmodernější softwary, které farmářům umožní odkrýt genetickou rozmanitost 30 000 druhů jedlých rostlin po celém světě. Pokud by se to podařilo, mohli bychom pěstovat odolnější plodiny na nejvhodnějších možných lokalitách. Díky tomu by se snížila naše závislost na hnojivech, vodě nebo insekticidech.

Než se vývojáři pustili do navrhování samotného robota, shromáždili mnoho informací o historii plodin, půdě, počasí a dalších faktorech, které rostlinný růst bezprostředně ovlivňují. Následně vytvořili prototyp a nechali jej monitorovat růst plodin v různých prostředích - takto byl robot otestován na kalifornských jahodových plantážích a sójových polích v Illinois.

Zemědělský robot používá GPS k určení přesné polohy každé rostliny a kamery, pomocí kterých vyhodnocuje její zdravotní stav. Díky tomu může stroj vyhodnotit řadu proměnných, specifických pro danou plodinu - velikost listů a plodů, výšku rostliny nebo počet lusků. Tyto informace zařízení následně propojí s údaji o počasí a půdě a spolu se satelitními snímky poskytne farmáři informace o tom, jak si rostlina na dané lokalitě vede. Tým Alphabet předpokládá, že by tím pádem jejich technologie mohla zemědělcům pomoci výnosy polí nejen předpovídat, ale i podpořit.

Zdroj: New Atlas, zdroj titulní fotografie: Megan Thomas, Unsplash