Vlny představují čistou kvintu mezi tóny C a G, interval, kterým začíná píseň "I Can't Help Falling in Love with You" a frekvence rezonuje perfektně s její harmonií. Pro gravitační vlny se jedná o poměrně neobvyklou kombinaci tónů, ale díky ní mohou vědci lépe porozumět vzniku černých děr.

Vlny byly detekovány již minulý rok, ale až teď byly výsledky jejich analýzy publikovány online v American Physical Society. Výzkum právě čeká na oficiální publikaci.

Gravitační vlny

Jedná se o fluktuace zakřivení časoprostoru, které se šíří jako vlna rychlostí světla. První pozorování proběhlo na LIGO v roce 2015. Jejich zdrojem jsou těsné binární systémy kompaktních hvězd v konečném stadiu jejich vývoje.

Obvykle tvoří pár obíhajících černých děr gravitační vlny o jednoduché frekvenci. V tomto případě se zdá, že by dva tóny mohly znamenat, že jedna z těchto černých děr je o poznání větší než ta druhá. Nabízí se otázka, jaký je mechanismus tohoto spojení.

Uvažovány jsou v tomto případě dvě teorie. Černé díry mohly být vytvořeny ze dvou obíhajících hvězd, které se zhroutily, nebo se obě černé díry pohybovaly těsně vedle sebe nezávisle na svém původu vzniku, jak uvedl časopis Science.

Zdroj: https://www.sciencemag.org/news/2020/04/gravitational-waves-reveal-unprecedented-collision-heavy-and-light-black-holes
Foto: Jeremy Thomas, Unsplash