Většina dnešních léčiv má svůj původ v přírodě nebo se alespoň jejich vývojáři přirozeně se vyskytujícími látkami inspirovali. Sloučeniny navržené samotnou přírodou bývají účinné i v boji s rakovinou. Již dříve jsme poukázali na potenciál některých sloučenin nalezených v říši živočichů i rostlin. V nové studii se vědci z výzkumného institutu v kalifornském městě Duarte zaměřili na další říši – houby. V běžně konzumovaném žampionu dvouvýtrusém (jinak pečárka dvouvýtrusá, Agaricus bisporus) našli látku, která vykazuje velkou účinnost v potlačení zhoubného bujení karcinomu prostaty.

Rakovina prostaty je celosvětově druhé nejčastější zhoubné nádorové onemocnění mužů. Nemoc lékaři diagnostikují a její průběh sledují pomocí hladiny tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. V počátku nemoci je růst nádoru závislý na hladině pohlavních hormonů (androgenů) – především testosteronu a dihydrotestosteronu. Terapie zahrnuje krom vyjmutí nádoru a ozařování i farmakologické zablokování funkce androgenních hormonů, případně zabránění jejich produkce pomocí chemické nebo chirurgické kastrace. To však přináší řadu nežádoucích účinků, protože androgenní hormony mají mnoho důležitých funkcí, a proto se vědci snaží najít nové terapeutické přístupy.

Výsledky studie jasně ukazují, že extrakt ze žampionu potlačuje růst nádorových buněk karciomu prostaty, přičemž neúčinkuje na zdravé buňky téhož orgánu. Výzkumníci toto pozorování přisuzují působení látek ze žampionu na androgenní receptor. Jedná se pomyslný buněčný spínač, který se po navázání molekuly dihydrotestosteronu aktivuje a následně spouští řadu buněčných programů, například buněčné dělení v případě rakovinných buněk prostaty. A právě aktivaci tohoto „spínače“ zabraňují látky z houbového výtažku. Za zmínku také stojí, že jedna z hlavních sloučenin extraktu – nazvaná CLA-9Z11E – v tomto vykazuje až dvakrát vyšší účinnost než léčivo cyproteron acetát, standardně využívané v léčbě karcinomu prostaty.

Již v předchozí klinické studii vědecký tým zaznamenal, že podávání žampionového prášku pacientům s rakovinou prostaty napomohlo snížení PSA v krvi, tedy zamezení růstu nádoru, ale zároveň neovlivnilo hladinu pohlavních hormonů. Spolu s nově provedenou studií tedy výsledky ukazují velmi slibnou účinnost této terapie s minimem vedlejších účinků. „Samozřejmě je zapotřebí dalšího výzkumu. Je ovšem možné, že jednou by žampiony mohly přispět k prevenci a léčbě rakoviny prostaty,“ doufá spoluautor studie, Xiaoqiang Wang.

Původní studie: Wang, X., et al. (2021). "White button mushroom (Agaricus bisporus) disrupts androgen receptor signaling in human prostate cancer cells and patient-derived xenograft." J Nutr Biochem 89: 108580.
Twardowski, P., et al. (2015). "A phase I trial of mushroom powder in patients with biochemically recurrent prostate cancer: Roles of cytokines and myeloid-derived suppressor cells for Agaricus bisporus-induced prostate-specific antigen responses." Cancer 121(17): 2942-2950.
Zdroj: New Atlas
Úvodní fotografie: gentinabdanurendra, Pixabay