Dvě nové studie, publikované v prestižním časopise Science popisují molekulární mechanismy, které vedou k menší odolnosti proti COVID-19 u některých lidí. Proto se setkáváme se skupinami mladých lidí, které jsou na virus citlivé a podléhají mu stejně snadno jako starší a polymorbidní pacienti.

Výzkum odhalil mechanismus imunitního systému, který pomůže vysvětlit proč je virus tak nebezpečný pro některé lidi. Zároveň nabízí první molekulární vysvětlení toho, proč jsou náchylnější ke komplikacím spíše muži něž ženy.

Klíčovou roli hrají interfeorny I (IFN). Jedná se o proteiny, které produkuje infikovaná buňka a které zabraňují šíření infekce. U některých lidí je jejich funkce narušena. Jedna ze studií potvrzuje, že více než 10 % jinak zdravých lidí s vážnými příznaky, kteří nákazu přežili, mají protilátky, které napadají pacientovy proteiny IFN a brání jim bojovat proti COVID-19.

Druhá studie zkoumala mladé pacienty, kteří byli hospitalizováni s těžkými symptomy a popisuje genetické mutace, které brání IFN bojovat proti viru. I přesto, že se jedná o mechanismy určité skupiny lidí, která se skládá jen z těch nejtežších případů, může objev zachránit tisíce životů.

"Na základě těchto zjištění můžeme změnit léčbu nejzávažněji postiženým pacientům. Výhodou je, že proti podobným problémům s interferony existují účinné medikamenty," říká Jean-Laurent Casanova z Rockefeller University.

Není to poprvé, kdy bylo popsáno sabotování imunitního systému (konkrétně interferonů) při podobných problémech. Stafylokokové infekce jsou často velmi ohrožující u lidí s podobnými poruchami. Podobně je tomu i u hepatitidy.

Zjištění nepřinášejí univerzální léčbu pro všechny závažně nemocné. Umožňujě vysledovat potenciálně ohroženou skupinu lidí a pracovat s ní tak, aby se nemoc do pokročilé fáze nedostala. Zároveň je potvrzeno, že postižení imunitního systému se vyskytuje častěji v mužské populaci, a proto mohou být čísla závažných případů v jejich případě vyšší.

Zdroj: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/23/science.abd4585
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/25/science.abd4570
Foto: medium