Progesteron je důležitý hormon. Zastává významnou roli při v menstruačním cyklu, embryogenezi a těhotenství. Během něj připravuje děložní výstelku pro uchycení oplozeného vajíčka. Podle nového výzkumu zdědila jedna ze tří evropských žen gen kódující progesteronový receptor od neandrtálců.

Vědci z Institutu Maxe Plancka společně s kolegy ze švédského Karolinska Institute zjistili, že tato genová varianta je v lidské populaci spojena se zvýšenou plodností a nižší mírou potratů. Studie německých vědců byla publikována v časopise Molecular Biology and Evolution.

Němečtí vědci analyzovali data, získaná od 244 tisíc žen z projektu Genotype Tissue Expression (GTEx). Ten odhalil, že u žen s tímto genem dochází k výrazně vyšší produkci progesteronového receptoru. To má za následek zvýšenou citlivost vůči tomuto hormonu a vyšší pravděpodobnosti úspěšného těhotenství. Podíl žen, které tento gen zdědily, je zároveň asi 10x větší, než u jiných genů, které jsme od neandrtálců získali. Toto zjištění podporuje zjištění, že neandrtálský receptor progesteronu má příznivý vliv na plodnost.

Neandrtálci byli lidským druhem, který se přibližně před 300 tisíci lety přesunul z Afriky do Evropy. Zhruba o 200 tisíc let později za nimi stejnou cestou vyrazili naši předkové. V době před 36 500 lety však záhadně mizí.

Jde o ukázkový příklad, kdy se sexuální styky Homo sapiens s neandrtálci evolučně vyplatily. Přenos této varianty genu progesteronového receptoru můžeme odhadovat do doby před 65 tisíci lety, kdy k tomuto křížení docházelo. Nejstarší genom, který však vědci v rámci práce analyzovali, byl starý 40 tisíc let a pocházel z těla, nalezeného v čínské jeskyni Tianyuan, která je známa jako dávný domov amerických indiánů a mnohých Asiatů. Tato data porovnali s genomy dnešních lidí a sledovali, jak se gen po tisíce let přenášel.  

Originální publikace: https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msaa119/5841671

Zdroj: Molecular Biology and Evolution, ScienceDaily, BioNews, zdroj titulní fotografie: Christoph Burgstedt, iStock